"Ručení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
RučeníHaftung
ručeníGewährleistung

Beispieltexte mit "Ručení"

omezení platnosti ručeníHaftungsbeschränkung
Míra ručení držitele(lů)Grad der Haftbarkeit der/des Betriebsinhaber/s
ručení až do výše maximální částkybis zum Höchstbetrag von
Všeobecné bezpečnostní pokyny a vyloučení ručeníAllgemeine Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss
Kromě toho je tím vyloučeno jakékoliv ručení výrobce.Dies schließt jede Haftung des Herstellers aus.
Toto ručení státu staví systém státních záruk do příznivější pozice než obyčejného ručitele.Durch diese staatliche Gewährleistung für die Regelung sind die Bedingungen günstiger als für einen normalen Garanten.
Míra ručení držitele(lů): uvádí se údaj o míře ručení (hospodářské odpovědnosti) (hlavního) držitele.Grad der Haftbarkeit des/der Betriebsinhaber(s): Anzugeben ist der Grad der Haftbarkeit (wirtschaftlichen Verantwortung) des (Haupt-)Betriebsinhabers.
Z důvodu právních předpisů o ručení za výrobek musí být technické podklady k dispozici po dobu nejméně 30 let.Aus produkthaftungsrechtlichen Gründen sollten die technischen Unterlagen mindestens 30 Jahre zur Verfügung stehen.
Může být nahrazena společným a nerozdílným ručením třetí osoby poté, co toto ručení schválí veřejný zadavatel.Der öffentliche Auftraggeber kann anstelle dieser Sicherheit eine selbstschuldnerische Bürgschaft eines Dritten akzeptieren.
platby ve formě pojistného nebo jiného poplatku za pojištění dodavatelských nebo finančních úvěrů nebo za ručení za ně;Zahlungen von Prämien oder sonstigen Entgelten für die Versicherung oder die Garantie von Lieferanten- oder Finanzkrediten;
Důvodem není jen vyloučení případných chyb s ohledem na pozdější ručení výrobce. Odborná pomoc Vám přinese i další výhodyDies sollte nicht nur aus Gewährleistungsgründen geschehen, sondern gleichzeitig werden

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

doporučeníEmpfehlung
kručeníKnurren
doručeníÜberbringung
doporučení ESEmpfehlung EG
doporučení (EU)Empfehlung (EU)
doporučení EuratomEmpfehlung EAG
společnost s ručením omezenýmGesellschaft mit beschränkter Haftung
Dále jen „doporučení ECB“.Nachstehend als „die EZB-Empfehlung“ bezeichnet.
osobním doručením proti potvrzení;durch Übergabe gegen Empfangsbekenntnis,
případná doporučení ke zlepšení;gegebenenfalls Empfehlungen für Verbesserungen;
s ohledem na doporučení předsednictví,auf Empfehlung des Vorsitzes,
doporučení ohledně obnovení schválení;eine Empfehlung im Hinblick auf die Erneuerung der Genehmigung;
Účastníci přijmou doporučení předsedy.die Teilnehmer nehmen die Empfehlung des Vorsitzenden an.