"Pravděpodobnost opakování dumpingu" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

Pravděpodobnost opakování dumpinguWahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des Dumpings

Beispieltexte mit "Pravděpodobnost opakování dumpingu"

C. PRAVDĚPODOBNOST POKRAČOVÁNÍ NEBO OPAKOVÁNÍ DUMPINGUC. WAHRSCHEINLICHKEIT EINES ANHALTENS ODER ERNEUTEN AUFTRETENS DES DUMPINGS
Závěry ohledně pravděpodobnosti pokračování nebo opakování dumpinguSchlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines Anhaltens oder erneuten Auftretens des Dumpings
Závěr o pravděpodobnosti opakování dumpingu – UkrajinaSchlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens von Dumping – Ukraine

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

F. PRAVDĚPODOBNOST OPAKOVÁNÍ ÚJMYF. WAHRSCHEINLICHKEIT EINES ERNEUTEN AUFTRETENS DER SCHÄDIGUNG
Několik zúčastněných stran vyjádřilo pochybnosti o závěrech týkajících se pravděpodobnosti opakování újmy.Mehrere interessierte Parteien äußerten Zweifel an der Schlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens der Schädigung.
Závěr o pravděpodobnosti obnovení dumpinguSchlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens von Dumping
Pravděpodobnost trvání dumpingu ČLRWahrscheinlichkeit eines Anhaltens des Dumpings – VR China
Důkazy o pravděpodobnosti obnovení dumpinguAnhaltspunkte für die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des Dumpings
Trvalá povaha změny okolností a pravděpodobnost opětovného výskytu dumpinguDauerhafte Veränderung der Umstände und Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens des Dumpings
Závěr o pravděpodobnosti přetrvávání dumpingu – ČLRSchlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines Anhaltens des Dumpings – VR China
Šetření se proto zaměřilo na pravděpodobnost obnovení dumpingu.Die Untersuchung konzentrierte sich daher auf die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des Dumpings.