"Elektronika" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
ElektronikaElektronik

Beispieltexte mit "Elektronika"

Spotřební elektronika a fotovoltaické panelyGeräte der Unterhaltungselektronik und Photovoltaikmodule
Vyhodnocovací elektronika rozpoznává rozsah měření automaticky.Die Auswerteelektronik erkennt den angeschlossenen Meßbereich automatisch.
V monitoru není vestavěn video tuner ani jiná elektronika ke zpracování televizních signálů.Der Monitor enthält keinen Videotuner oder sonstige Elektronik für die Verarbeitung von Fernsehsignalen.
Vypnutá vyhodnocovací elektronika se pomocí přiloženého spojovacího kabelu propojí s jednotkou s úsekem laminárního proudění.Die ausgeschaltete Auswerteelektronik wird mittels des mitgelieferten zentralen Verbindungskabels mit der Laminarstreckeneinheit verbunden.
Pokud bude potřeba, aby vyhodnocovací elektronika kontrolovala také zkušební tlak, bude nutno použít externí snímač zkušebního tlaku.Wenn der Prüfdruck von der Auswerteelektronik kontrolliert werden soll, ist ein externer Prüfdrucksensor notwendig.
Vyhodnocovací elektronika rozpozná po zapnutí automaticky, zda je připojen ještě další snímač, a zpracovává přijímané signály ihned automaticky správně.Die Auswerteelektronik erkennt nach dem Einschalten automatisch, ob der zusätzliche Sensor angeschlossen ist und verarbeitet das Signal selbsttätig richtig.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

mikroelektronikaMikroelektronik
mikro- a nanoelektronika a fotonika:Mikro- und Nanoelektronik und Photonik: