"Dán" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
DánDäne

Beispieltexte mit "Dán"

Procentní podíl každého píku je dán následujícím vzorcem:Der prozentuale Anteil jedes Peaks ergibt sich aus der Formel
dán čas pro podání připomínek a stanovisek.Nach dieser Unterrichtung wurde ihnen eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt.
dán k dispozici prostřednictvím sériového portu standardního diagnostického konektoru na žádost univerzálního čtecího zařízení.Die Parameterkennung muss mit einem universellen Lesegerät über die serielle Schnittstelle der genormten Diagnosesteckverbindung ausgelesen werden können.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

dodáníAnlieferung
ukládáníspeichern
ZakládáníBeschickung
dánštinaDänisch
HledáníSuche
dánské regionyRegionen Dänemarks
Jižní SúdánSüdsudan
zadání heslaPassworteingabe
ukládání datDatenspeicherung
vydání hlášeníAusgabe Meldung
předání výsledkůErgebnisse übergeben
uspořádání obrazovkyBildaufbau
zadání čekací dobyVorgabe Wartezeit
zadání naměř. hodnotEingabe Meßwerte
podle uspořádání zkouškyje nach Prüfungsanordnung
ovládání dotykovým panelemTouchpanel-Bedienung
základní uspořádání obrazovkyBildschirm Grundaufbau
Dánsko se rozhodování výboru neúčastní.Dänemark wirkt an keinem Beschluss des Ausschusses mit.
Dánsko se účastní nařízení 2007/533/SVV.Dänemark beteiligt sich am Beschluss 2007/533/JI.
Dánsko je proto povinno toto rozhodnutí provést.Es ist daher zur Umsetzung dieses Beschlusses verpflichtet.
Dánsko s jeho obsahem vyjádřilo souhlas dne 22. února 2013.Dänemark erklärte sich am 22. Februar 2013 damit einverstanden.
Dánsko posoudilo dodatečné informace předložené oznamovatelem.Dänemark hat die vom Antragsteller zusätzlich vorgelegten Informationen bewertet.
Dánské orgány požádaly výrobce, aby přijal nápravná opatření.Die dänischen Behörden forderten den Hersteller auf, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
Dánské orgány pro rybolov na dotaz nahlášenou chybu potvrdily a opravily.Auf entsprechende Nachfrage bestätigten und berichtigten die dänischen Fischereibehörden den Meldefehler.
Předání v T + 9Übermittlung — T + 9
datum zadání zakázky aDatum der Vergabe und
Ovládání myši / kurzoruMaus / Curser Steuerung
hlídání času signál chybyZeitüberwachung Fehlersignal
obsazení kláves a ovládáníTastenbelegung und Bedienung
předání aktuální naměř. hodnotyaktuellen Messwert übergeben
světelné závory, dvouruční ovládáníLichtschranken, 2-Had-Bedienung