"živě" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
živělebendig

Beispieltexte mit "živě"

Živě narození podle věku matky, roku narození matky a pořadí živě narozeného dítěteLebendgeburten nach Alter der Mutter, Geburtsjahr der Mutter und Reihenfolge der Lebendgeburt
V případě vícečetných porodů se každé živě narozené dítě započítává zvlášť.Bei Mehrlingsgeburten wird jedes lebendgeborene Kind einzeln gezählt.
Pokud má být obrys živě sledován kamerou (volitelné příslušenství), doporučuje se laser deaktivovat, protože intenzita jeho paprsku přesycuje všechny části obrazu a v důsledku toho není vidět žádný obraz.Wenn die Kontur mit der Kamera live verfolgt werden soll (optional), so empfiehlt es sich, den Laser zu deaktivieren, da dessen Strahlungsintensität alle Bildbereiche übersättigt und somit kein Bild sichtbar wird.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

živě stáda:Ernährung der Herde
Přípravky používané k výživě zvířat [7]:Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art [7]:
přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 [1]Tierfutterzubereitungen der Unterposition 2309 [1]
Pšenice obecná, ječmen, kukuřice, produkty určené k výživě zvířat a sladWeichweizen, Gerste, Mais, für die Fütterung bestimmte Erzeugnisse, Malz
Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): skotZur Verfütterung verwendete Zubereitungen für Rinder (ohne Vormischungen)
Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): prasataZur Verfütterung verwendete Zubereitungen für Schweine (ohne Vormischungen)
Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): drůbežZur Verfütterung verwendete Zubereitungen für Geflügel (ohne Vormischungen)
Rostlinné vedlejší produkty a rostlinné odpady používané k výživě zvířat, j. n.Pflanzliche Stoffe, Abfälle, Rückstände und Nebenerzeugnisse, zur Verfütterung