"řetěz" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

řetězKette

Beispieltexte mit "řetěz"

válečkový řetězRollenkette
Válečkový řetěz podle potřeby dopínejte.Die Rollenkette sollte bei Bedarf nachgespannt werden.
Jestliže tento řetěz spadne, informujte personál technické údržbyBeim Abspringen der Kette Instandhaltungspersonal informieren
Vzhledem k tomu, že dopravní řetěz je zčásti odkrytý, vzniká jisté, i když nepříliš velké, zbytkové nebezpečí.Aufgrund der teilweise freiliegenden Transferkette besteht eine, wenn auch geringe, Restgefahr.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

typ řetězuKettentyp
motorové řetězyMotorketten
spuštění řetězceStart der Kette
automatické řetězceAutomatikketten
volnoběžné řetězyfreilaufende Ketten
řetězec kroků dokončenSchrittkette beendet
kontrolní kroky řetězPrüfschritte Ketten
zobrazení řetězce krokůSchrittketten anzeige
obráběcí řetězy, řetězceBearbeitungsketten
zvláštní provozní řetězceSonderbetriebsketten
zobrazení krokových řetězSchrittkettenanzeige
řetězec kroků nouz. vyp.Not-Aus Schrittkette
řetězové kolo motorového pohonuKettenrad Motor Antrieb
řetězec ovládaných podniků jejichž prostřednictvím jsou hlasovací práva skutečně držena, pokud takové podniky existují;gegebenenfalls die Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte tatsächlich gehalten werden,
Pásový a řetězový dopravníkGurt- und Kettenförderer
Nebyl vytvořen žádný řetězecEs wurde kein String erzeugt
Chybná konverze formátu řetězceFormat String Konvertierung fehlerhaft
čekejte, dokud se nespustí řetězecwarten auf Start Kette
kontrolní řetězec kroků dat senzorůÜberwachungsschrittkette der Sensor Daten
podpěrný váleček válečkového řetězuStützrolle für Rollenkette
spuštění řetězce kroků Základní polohastarte Schrittkette Grundstellung