"černé" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
černéschwarz

Beispieltexte mit "černé"

Obrys štítku, svislé a vodorovné čáry černéUmrandung, senkrechte und waagerechte Linie schwarz
Vztahuje se jen na černé uhlí.Gilt nur für Steinkohle.
Tmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látkydunkelbraune bis schwarze Flüssigkeiten oder Feststoffe
za skvrny je rovněž považováno hluboké černé pruhování.außerdem gelten als Flecken alle tiefen schwarzen Rillen.
Jsou vyráběny jak v černé (nepozinkované), tak i v pozinkované podobě.Sie werden als schwarze Rohrstücke (nicht verzinkt) und in verzinkter Form hergestellt.
Symboly v horní části musí být černé na žlutém nebo oranžovém pozadíObere Zeichen schwarz auf gelbem oder orangefarbenem Hintergrund
náklady na virologické a sérologické testy domácích prasat a černé zvěře.virologische und serologische Untersuchung von Haus- und Wildschweinen.
Po dokončení zasunutí se zobrazí modré čáry rozpoznaného okraje upínacích opěr; černé čáry představují zasunutý obrys svařování.Nachdem das Einrücken beendet ist, zeigen die blauen Linien den erkannten Rand der Spannbrille an, die schwarzen Linien repräsentieren die eingerückte Schweißkontur.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Tlačítko (černé) Vypnutí řízeníTaster (schwarz) Steuerung Aus
Piper spp. (plody, včetně bílého a černého pepře)Piper spp. (Früchte, einschließlich weißer und schwarzer Pfeffer)
Výroba černého uhlíku podle přílohy I směrnice 2003/87/ESHerstellung von Industrieruß gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG
Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlíSteinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle gewonnene feste Brennstoffe
přípravky na bázi šťávy z jablek či černého rybízu pro výrobu nápojůZubereitungen auf der Grundlage von Apfelsaft oder Saft schwarzer Johannisbeeren, zur Herstellung von Getränken
Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlíSteinkohle; Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle gewonnene feste Brennstoffe
položka týkající se platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO se nahrazuje tímto:Der Eintrag für Schwarzen Heilbutt in dem Gebiet NAFO 3LMNO erhält folgende Fassung: