"önce" auf Deutsch


Türkisch

Deutsch Übersetzung

öncebevor
öncezunächst
öncezuvor

Beispieltexte mit "önce"

Lütfen önce sisteme giriş yapın.Bitte loggen Sie sich zuerst ein.
açmadan önce elektrik fişini çekinizVor Öffnen Netzstecker ziehen
İşe başlamadan önce şalteri açınızVor Arbeiten freischalten
Bir terim eklemeden önce bir WL oluşturulması gerekir.Bevor Sie einen Begriff hinzufügen, muss zuerst eine WL angelegt werden.

Weitere Türkisch-Deutsch Übersetzungen

öncekivorangegangen
öncekivorherig
önceliklivorrangig
İnsanların kurtarılması , yangınla mücadele çalışmasından daha önceliklidirMenschenrettung geht vor Brandbekämpfung