"zákonnosť" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
zákonnosťLegalität

Beispieltexte mit "zákonnosť"

Zákonnosť a správnosť platieb – záporné stanoviskoRechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Zahlungen — negatives Prüfungsurteil
Zákonnosť a správnosť príjmov – stanovisko bez výhradRechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen — uneingeschränktes Prüfungsurteil
Zákonnosť a správnosť záväzkov – stanovisko bez výhradRechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Mittelbindungen — uneingeschränktes Prüfungsurteil
zavedené kontrolné systémy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;die eingerichteten Kontrollsysteme die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge angemessen gewährleisten;