"zákon" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
zákonGesetz

Beispieltexte mit "zákon"

bytový zákonWohnungsrecht
rámcový zákonRahmengesetz
základný zákonOrganisationsgesetz
regionálny zákonLandesrecht
zákon o spracovaní údajovDatenrecht
zákon o rozšírení obchoduTrade Expansion Act
zákon o sociálnom zabezpečeníSozialversicherungsrecht
zákon týkajúci sa informáciíInformationsrecht
zákon o prevoditeľných cenných papierochDevisenrecht
Zákon ČĽR o komerčných bankách (článok 34).Gesetz der VR China über Geschäftsbanken (Law of the PRC on Commercial Banks), Artikel 34.
Zákon č. 69/2010 Zb., o vlastníctve letiska Praha-Ruzyně.Gesetz Nr. 69/2010 über das Eigentum am Flughafen Prag–Ruzyně.
Náhradu mzdy upravuje zákon o štátnych zamestnancoch [58].Der Besoldungsausgleich wird durch das Beamtengesetz geregelt [58].
Pozri zákon o reštrukturalizácii podnikov 47/1993, oddiel 1.Vgl. Gesetz über die Unternehmenssanierung (47/1993), Abschnitt 1.
Niektoré z týchto práv upravuje zákon o spoločnosti Mesta [57].Einige dieser Rechte sind im Mesta-Rechtsakt geregelt [57].
Sledovanie reforiem v oblasti bezpečnosti Vykonávať zákon o obrane.Weiterverfolgung der Reformen im Bereich der Sicherheit Umsetzung des Verteidigungsgesetzes.
Prijať zákon o vnútroštátnom obchode a zákon o obchodnej inšpekcii.Verabschiedung eines Gesetzes über den Binnenhandel und eines Gesetzes über die Handelsaufsicht.
Prijať a začať vykonávať zákon o Spravodajskej a bezpečnostnej agentúre.Annahme des Gesetzes über den Nachrichten- und Sicherheitsdienst und Beginn seiner Umsetzung.
Prijať zákon o platoch štátnych zamestnancov a zamestnancov verejnej správy.Umsetzung des Gesetzes über die Beamtenbesoldung und die Vergütung von öffentlichen Angestellten.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

zákonnosťLegalität
zákonníkGesetzbuch
zákonodarná mocgesetzgebende Gewalt
zákonník práceArbeitsgesetzbuch
zákonná zárukaamtliche Hinterlegung
zákonodarná iniciatívaGesetzesinitiative
schválenie zákonaAnnahme des Gesetzes
vykonávanie zákonaAnwendung des Gesetzes
nadradenosť zákonaVorrang des Rechts
protizákonná dohodaverbotenes Kartell
delegované zákonodarstvoübertragene Gesetzgebungsbefugnis
zákonný pracovný časgesetzliche Arbeitszeit
Zákonný limit výsledkuGesetzlicher Grenzwert für das Ergebnis
hlasovanie o zákoneVerabschiedung des Gesetzes
rovnosť pred zákonomGleichheit vor dem Gesetz
vládny návrh zákonaGesetzesvorlage der Regierung
mimovládny návrh zákonaGesetzesvorlage von Abgeordneten
nezákonné reklamné praktikyunlautere Werbung
Zákonné platidlá a cenné papiere.Gesetzliche Zahlungsmittel, Wertpapiere;
Zákonné, technické a správne právne predpisyRechts- und Verwaltungsvorschriften
Zákonnosť a správnosť platieb – záporné stanoviskoRechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Zahlungen — negatives Prüfungsurteil
Zákonnosť a správnosť príjmov – stanovisko bez výhradRechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen — uneingeschränktes Prüfungsurteil
Zákonnosť a správnosť záväzkov – stanovisko bez výhradRechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Mittelbindungen — uneingeschränktes Prüfungsurteil
Zákon o štátnych zamestnancoch („lov 4. mars 1983 om statens tjenestemenn“).Das Gesetz über Beamte („lov 4. mars 1983 om statens tjenestemenn“).
Zákonný úrok sa má vypočítať v súlade s (uveďte príslušný právny predpis):Gesetzliche Zinsen (falls zutreffend), zu berechnen gemäß (bitte entsprechendes Gesetz angeben):
miestny prístup k zákonubürgernahe Justiz
nezákonné obmedzovanie osobnej slobodyFreiheitsberaubung
poistenie zákonnej zodpovednosti za škodyHaftpflichtversicherung
Právny základ (zákon, vyhláška atď.):Rechtsgrundlage (Rechts- und Verwaltungsvorschriften usw.)
vzťah medzi zákonodarnou a výkonnou mocouBeziehung Legislative/Exekutive
o islandských zákonoch o prístavoch (Island)betreffend das isländische Hafengesetz (Island)
Dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisovEinhaltung von Rechtsvorschriften