"tunel" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
tunelTunnelbau

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Predmet: Preprava nebezpečného tovaru v tunelochBetrifft: Beförderung gefährlicher Güter in Tunneln.
keď sú výfukové plyny vedené späť do tunela;wenn die Abgase in den Tunnel zurückgeführt werden.
keď sa výfukové plyny vypúšťajú mimo tunela:wenn die Abgase aus dem Tunnel abgeleitet werden, und
prístup k tunelu na úpätí Brenneru a cezhraničný úsek: štúdieZugang zum Brenner-Basistunnel und grenzübergreifender Abschnitt: Studien
cezhraničný úsek, práce na tuneli; štúdie príjazdových ciest a práce na nichgrenzübergreifender Abschnitt, Arbeiten Basistunnel; Studien und Arbeiten Zufahrtstrecken
Stroje a zariadenia na ťažbu uhlia alebo hornín a na razenie tunelov, s vlastným pohonomSelbstfahrende Abbau-, Tunnelbohr- und andere Streckenvortriebsmaschinen
objem výfukových plynov v tuneli prúdiacich filtrom častíc pozadia za štandardných podmienok,das Volumen der Verdünnungsluft im Normzustand, die das Hintergrund-Partikelfilter durchströmt hat,