"sob" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

sobRen

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

sobyLager
osobnosťPersönlichkeit
sociálne prispôsobeniesoziale Anpassung
postihnutá osobaBehinderter
deportovaná osobaDeportierter
samozásobiteľské hospodárenieEigenbedarfskultur
samozásobiteľské hospodárstvoSubsistenzwirtschaft
samozásobiteľské poľnohospodárstvoSubsistenzbetrieb
spôsob ochrany krytuSchutzart des Gehäuses
zachovanie zásob rýbErhaltung der Fischbestände
sídlo právnickej osobyStaatsangehörigkeit einer juristischen Person
rodina získaná sobášomSchwägerschaft
pohroma spôsobená človekomvon Menschen verursachte Katastrophe
Sociálne a iné osobitné službySoziale und andere besondere Dienstleistungen
sobsahom cukru najviac 30 % hmotnosti,mit einem Zuckergehalt von nicht mehr als 30 gHT
Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné službySozialwesen, öffentliche und persönliche Dienstleistungen
Solárny kolektor, solárny zásobník teplej vody a čerpadlová jednotka v kolektorovej sústave (ak je to použiteľné) sa skúšajú osobitne.Der Sonnenkollektor, der solarbetriebene Warmwasserspeicher und die Pumpe des Kollektorkreislaufs (falls vorhanden) werden getrennt geprüft.
Solárny kolektor, solárny zásobník teplej vody, čerpadlo v okruhu kolektora (podľa potreby) a zariadenie na výrobu tepla sa skúšajú samostatne.Der Sonnenkollektor, der solarbetriebene Warmwasserspeicher, die Pumpe des Kollektorkreislaufs (falls vorhanden) und der Wärmeerzeuger werden getrennt geprüft.
Čas zaznamenania a ocenenie zmeny stavu zásobBuchungszeitpunkt und Bewertung der Vorratsveränderungen
Stavy vyrobených fixných aktív a stavy zásobAnlagevermögen und Vorräte
soby ako % výrobyBestände in % der Produktion
osoba v manželskom zväzkuverheiratete Person
spôsobilosť na výkon právHandlungsfähigkeit
osoba bez štátneho občianstvaStaatenloser
Agentúra Euratomu pre zásobovanieEuratom-Versorgungsagentur
samostatne zárobkovo činná osobaselbstständiger Beruf
nezákonné obmedzovanie osobnej slobodyFreiheitsberaubung