"soľ" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
soľSalz

Beispieltexte mit "soľ"

chemická soľchemisches Salz
Soľ (vyjadrená v NaCl)Salz (ausgedrückt in NaCl):
Soľ a čistý chlorid sodný; morská vodaSalz und reines Natriumchlorid; Meerwasser
Soľ je rozpustná forma glyfosátu, ktorá sa vyrába z kyseliny.Das Glyphosatsalz ist löslich und wird aus Glyphosatsäure gewonnen.
Soľ kyseliny dinonylnaftylsulfónovej, vo forme roztoku v minerálnom olejiDinonylnaphthyl-sulfonsäuresalz in der Form einer Lösung in Mineralöl
Soľ sa používa ako konzervačná látka a ako látka zvýrazňujúca chuť.Salz wird traditionell als Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker verwendet.
Sacharín a jeho sodná soľSaccharin und sein Natriumsalz
Povoľuje sa aj draselná soľ.Das Kaliumsalz ist ebenfalls zulässig.
Amarant sa opisuje ako sodná soľ.Amaranth wird als das Natriumsalz beschrieben.
Azorubín sa opisuje ako sodná soľ.Azorubin wird als das Natriumsalz beschrieben.
Erytrozín sa opisuje ako sodná soľ.Erythrosin wird als das Natriumsalz beschrieben.
Indigotín sa opisuje ako sodná soľ.Indigotin wird als das Natriumsalz beschrieben.
ružová bengálska (131 I), sodná soľRosebengal (131 I) natrium
Sodná soľ kyseliny jablčnejNatriumsalz der Äpfelsäure
Sodná soľ kyseliny algínovejNatriumsalz der Alginsäure
Amónna soľ kyseliny algínovejAmmoniumsalz der Alginsäure
Draselná soľ kyseliny jablčnejKaliumsalz der Äpfelsäure
Vápenatá soľ kyseliny jablčnejCalciumsalz der Äpfelsäure
Draselná soľ kyseliny algínovejKaliumsalz der Alginsäure
Vápenatá soľ kyseliny algínovejCalciumsalz der Alginsäure

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Soľ, síra, zeminy a kamene, sadra, vápno a cementSalz, Schwefel, Steine und Erden, Gips, Kalk und Zement
SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENTSALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; GIPS, KALK UND ZEMENT
Soľný roztok je nasýtený soľou alebo takmer nasýtenou soľou.Solewasser ist mit Salz gesättigt oder nahezu gesättigt.
rozbor: minimálne 85 % obsah farbív, vyjadrené ako sodná soľGehalt: mindestens 85 % Farbstoffe, berechnet als das Natriumsalz
Najmenej 80 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľmindestens 80 % Farbstoffe insgesamt, berechnet als das Natriumsalz
Najmenej 87 % celkových farebných látok, vypočítané ako bezvodá sodná soľmindestens 87 % Farbstoffe insgesamt, berechnet als wasserfreies Natriumsalz
Polyvinylalkohol čiastočne acetalizovaný 5-(4-azido-2-sulfobenzylidén)-rodanínom, sodná soľPoly(vinylalkohol), teilweise über eine Acetalbindung mit dem Natriumsalz von 5-(4-Azido-2-sulfonbenzyliden)-3-(formylpropyl)-rhodanin verbunden
dicyklohexylamónium(7R)-3-(acetoxymetyl)-7-[2-((3R)-3-[(terc-butoxykarbonyl)amino]-3-karboxypropylamino)-2-oxoetyl]-3,4-didehydrocefam-4-karboxylát alebo cefalosporín D dicyklohexylamín soľDicyclohexylammonium (7R)-3-(acetoxymethyl)-7-[2-((3R)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-carboxypropylamino)-2-oxoethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylat oder Cephalosporin D dicyclohexylaminsalz
Sacharín; sodná soľ sacharínuSaccharin; Natriumsalz des Saccharins
Sacharín; draselná soľ sacharínuSaccharin; Kaliumsalz des Saccharins
Sacharín, vápenatá soľ sacharínuSaccharin, Calciumsalz des Saccharins
Vápenatá soľ kyseliny D-glukónovejCalciumsalz der D-Gluconsäure
Sodná soľ karboxymetyléteru celulózyNatriumsalz des Carboxymethylethers der Cellulose
Etyl hydrogénsulfát, nikelnatá soľ [3]Ethylhydrogensulfat, Nickel(II)-Salz [3]
Kyselina difosforečná, nikelnatá soľ [8]Diphosphorsäure, Nickel(II)–Salz [8]