"sklo" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
skloGlas

Beispieltexte mit "sklo"

Sklo bez drôtenej vložky, s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvounicht mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt, mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht
Sklo v tabuliach, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, nie zarámované ani zasadenéOptisches und anderes Glas, gebogen oder anders bearbeitet, jedoch weder gerahmt noch in Verbindung mit anderen Stoffen
sklo vrátane kremenného skla, fosfátového skla, fluorofosfátového skla, fluoridu zirkoničitého (ZrF4) a fluoridu hafničitého (HfF4), vyznačujúce sa všetkými týmito parametrami:optisches Glas einschließlich geschmolzenen Quarzes, Phosphatglas, Fluorphosphatglas und Schwermetallfluoride (ZrF4 und HfF4) mit allen folgenden Eigenschaften:
Kritériá pre drvené skloKriterien für Bruchglas
Výrobky z kameňa, keramické výrobky a skloWaren aus Steinen, keramische Waren und Glas
Tiež známe ako biele alebo bezfarebné odrazové sklo.Auch weißer oder farbloser Rückstrahler genannt.
Svietiaca plocha signalizačného zariadenia iného ako odrazové skloLeuchtende Fläche einer Lichtsignaleinrichtung außer einem Rückstrahler
Stolový/kuchynský sklenený tovar (s výnimkou nápojového skla), tvrdené skloGlaswaren zur Verwendung bei Tisch oder in der Küche (ohne Trinkgläser), vorgespanntes Glas
V celej nomenklatúre termín „sklo“ zahŕňa tiež tavený kremeň a ostatné kremenné sklo.Als „Glas“ im Sinne der Nomenklatur gelten auch geschmolzener Quarz und anderes geschmolzenes Siliciumdioxid.
Tvrdené bezpečnostné sklo i. n.Vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas, a. n. g.
jedno spätné odrazové sklo 0 alebo viac nežbei einem Rückstrahler 0 % oder mehr als
V prípade, ak je vonkajšie rozptylové sklo krútené:Vorhandensein einer strukturierten äußeren Abschlussscheibe:
Elektrochromatické samostmievacie sklo pre zrkadlá motorových vozidiel:Elektrochromes selbstabblendendes Glas für Kfz-Rückspiegel:
Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kovSchuh- und Lederpflegemittel; Möbel- und Bohnerwachs; Autopflegemittel; Polier- und Scheuermittel
Zbierané odpadové sklo môže náhodne obsahovať menšie množstvá iných druhov skla.Das gesammelte Altglas kann unbeabsichtigte Kleinstmengen anderer Glasarten enthalten.
Masívne sklo v tvare guľôčok (okrem mikroguľôčok), tyčí alebo trubíc, neopracovanéBruchglas, Glasabfälle, nicht bearbeitetes Glas

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Sklon alebo orientácia valcov nie je kritériom;Die Neigung oder Ausrichtung der Zylinder ist kein Kriterium.
sklon vzletovej a pristávacej dráhy v smere vzletu adie Neigung der Piste in Startrichtung und
sklon vzletovej a pristávacej dráhy v smere pristátia.die Längsneigung der Piste in Landerichtung.
Sklotvorné emaily (smalty) a glazúry, engoby a podobné prípravkySchmelzglasuren und andere verglasbare Massen, Engoben und ähnliche Zubereitungen
Sklenené frity a ostatné sklo vo forme prášku, granúl alebo šupiniekGlasfritte und anderes Glas in Form von Pulver, Granalien, Schuppen oder Flocken
Sklenené črepy a ostatný odpad a úlomky zo skla; masívne sklo v kusochBruchglas und andere Abfälle und Scherben von Glas; Glasmasse
sklon vzletovej a pristávacej dráhy v smere pristátia, ak je väčší ako ± 2 %.die Längsneigung der Piste in Landerichtung von mehr als ± 2 %.
Hodnota sklonu smerom nadolWert der abwärts gerichteten Neigung
Zmena sklonu so zaťaženímVeränderung der Neigung in Abhängigkeit von der Beladung
Brzdiaci účinok pri veľkom skloneBremsleistung auf starkem Gefälle
Stanovenie meraného základného sklonuBestimmung der gemessenen Ausgangsneigung
Korektor sklonu predného hmlového svietidlaLeuchtweitenregelung für Nebelscheinwerfer
Kladné hodnoty označujú sklon smerom nahor.Werte mit positivem Vorzeichen geben die aufwärts gerichtete Neigung an.
Predné odrazové sklo, iné ako trojuholníkové:vorderer nichtdreieckiger Rückstrahler: