"prevádzka" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
prevádzkaBetrieb

Beispieltexte mit "prevádzka"

Prevádzka fonduArbeitsweise des Fonds
prevádzka prístavuHafenverkehr
ťažobná prevádzkaBergwerksbetrieb
prerušovaná prevádzkaperiodisch in Betrieb
Prevádzka sa nevykonáva:Flugbetrieb darf nicht durchgeführt werden
priebežná nepretržitá prevádzkadurchgehende Arbeitszeit
Automatická prevádzka AFSAutomatischer Betrieb des AFS
Prevádzka pri neprítomnosti plynuBetrieb bei Fehlen von Gas
Prevádzka na dráhe alebo na cesteBetrieb auf einer Prüfstrecke oder auf der Straße
Prevádzka na letisku a v jeho blízkostiFlugbetrieb auf einem Flugplatz und in dessen Umgebung
Prevádzka s jedným palubným sprievodcomFlugbetrieb mit nur einem Flugbegleiter
Prevádzka reaktora s vysokým tokom (HRF)Betrieb des Hochflussreaktors (HFR)
Prevádzka multilaterálnych systémov obchodovaniaBetrieb multilateraler Handelssysteme
prevádzka vlaku vrátane prevádzky za mimoriadnych podmienok,Zugbetrieb einschließlich gestörten Betriebs,
Obnova prevádzky a núdzová prevádzkaAufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs („Business Continuity“) und Notfallverfahren
prevádzka.Vor der endgültigen Inbetriebnahme sollte ein Probebetrieb stattfinden.
prevádzka.B16 Eine gemeinsame Vereinbarung, die nicht als eigenständiges Vehikel aufgebaut ist, ist eine gemeinschaftliche Tätigkeit.
Zriadenie a prevádzka registrovEinrichtung und Führung von Registern
Subsystém prevádzka a riadenie dopravyTeilsystem Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung
Bezpečná prevádzka po vibračnej skúškeBetriebssicherheit nach der Schwingungsprüfung
skúšobná prevádzka so zakrytými ramenami optických vlákienProbebetrieb mit abgedeckten Lichtleiterarmen
Bezpečná prevádzka po skúške odolnosti proti kondenzácii vodyBetriebssicherheit nach der Kondenswasserprüfung
Takáto prevádzka sa vykonáva za podmienok určených členskými štátmi.Solcher Flugbetrieb wird unter von den Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen durchgeführt.
prevádzka lietadla uvedená v prevádzkových špecifikáciách držiteľa AOCNichtgewerblicher Flugbetrieb von Luftfahrzeugen, die in den Betriebsvoraussetzungen des AOC-Inhabers aufgeführt sind

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Prevádzka na viac ako jednom type alebo varianteEinsatz auf mehreren Luftfahrzeugmustern oder Luftfahrzeugvarianten
Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínuGewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin
prevádzka letúna prebieha v súlade s MEL prevádzkovateľa alebodas Flugzeug gemäß der MEL des Betreibers betrieben wird oder
prevádzka akéhokoľvek systému, ktorý má nepriaznivý vplyv na výkonnosť.der Betrieb von Bordsystemen, die die Flugleistungen beeinträchtigen.
Prevádzka letúna musí spĺňať požiadavky príslušnej výkonnostnej triedy.Das Flugzeug ist gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Flugleistungsklasse zu betreiben.
Prevádzka vrtuľníka nad nehostinným prostredím mimo husto osídlených oblastíHubschrauberbetrieb über einem Gebiet mit schwierigen Umgebungsbedingungen außerhalb eines dicht besiedelten Gebiets
prevádzka interného oddelenia (skupinové operácie) vrátane správy kolaterálov;Back-Office (Group Operations) inkl. Collateral Management
kolónka I.11: názov, adresa a schvaľovacie číslo prevádzkarne odoslania,Feld I.11: Name, Anschrift und Zulassungsnummer des Versandbetriebs einsetzen.
prevádzka alebo spoločný podnik.Bei einer gemeinsamen Vereinbarung handelt es sich entweder um eine gemeinschaftliche Tätigkeit oder um ein Gemeinschaftsunternehmen.
prevádzkarne.Feld I.11: Name, Anschrift und Zulassungsnummer des Versandbetriebs angeben.
prevádzka po skúške odolnosti proti preniknutiu cudzieho telesa a vodyBetriebssicherheit nach der Fremdkörper- und Wasserdichtheitsprüfung
prevádzkach alebo spoločných podnikoch)gemeinsame Vereinbarungen (d. h. gemeinschaftliche Tätigkeit oder Gemeinschaftsunternehmen)
prevádzkach ôsmich producentov zo spoločenstva.In den Betrieben von acht Gemeinschaftsherstellern wurden Kontrollbesuche durchgeführt.
prevádzka telekomunikačných zariadení vrátane zariadení na spracovanie informácií.Errichtung und Betrieb von Fernmeldeanlagen einschließlich Informationsverarbeitungsanlagen.