"prepis" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
prepisTransliteration

Beispieltexte mit "prepis"

Prepis z ruštiny do angličtinyTranskription der russischen Schreibweise
Prepis z bieloruštiny do angličtinyTranskription der belarussischen Schreibweise
Navrhovateľ predloží súdu vyhotovenie rozsudku a v prípade potreby jeho preklad alebo prepis.Der Antragsteller legt dem Gericht eine Ausfertigung der Entscheidung und gegebenenfalls eine Übersetzung oder Transliteration der Entscheidung vor.
Priezvisko a meno Prepis z bieloruštiny do angličtiny Prepis z ruštiny do angličtinyNamen Transkription der belarussischen Schreibweise Transkription der russischen Schreibweise

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Nesmie sa v nich vymazávať, nesmú obsahovať prepisované slová ani iné úpravy.In keinem Fall dürfen sie Radierungen, Übermalungen oder sonstige Änderungen aufweisen.
Za žiadnych okolností tam nesmú byť vymazávania, prepisované slová a iné zmeny.In keinem Fall darf der Vordruck Radierungen noch Übermalungen oder sonstige Änderungen aufweisen.
Pri ktoromkoľvek z použitých postupov sa nesmie gumovať, prepisovať alebo iným spôsob meniť text.Bei allen Verfahren dürfen die Formblätter weder Radierungen noch Übermalungen oder sonstige Änderungen aufweisen.
Bez ohľadu na použitý postup v tlačivách nemožno vymazávať, nesmú obsahovať prepisované slová ani iné úpravy.Bei allen Verfahren dürfen die Vordrucke weder Radierungen noch Übermalungen oder sonstige Änderungen aufweisen.
Uplatniť právne prepisy týkajúce sa hospodárskej súťaže a pripraviť zriadenie systému štátnej pomoci, ktorý bude vo svojom fungovaní nezávislý.Durchsetzung des Wettbewerbsrechts und Vorbereitung auf die Schaffung einer funktionell unabhängigen Struktur für staatliche Beihilfen.