"predaj" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
predajVerkauf

Beispieltexte mit "predaj"

Predaj pozemkuVerkauf des Grundstücks
priamy predajDirektverkauf
aukčný predajVersteigerung
podomový predajVerkauf von Haus zu Haus
maloobchodný predajEinzelverkauf
veľkoobchodný predajEn-gros-Verkauf
predaj na úverKreditverkauf
predaj so stratouVerlustverkauf
predaj so zľavouVerkauf mit Preisnachlass
Predaj na zabitieVerkäufe zur Schlachtung
Predaj neprepojeným zákazníkomVerkäufe an unabhängige Abnehmer
povolenie na predajVerkaufserlaubnis
predaj na splátkyMietkauf
Predaj na ďalší chovVerkäufe zur weiteren Haltung / Zucht
Predaj na ďalší chovVerkäufe zur weiteren Haltung oder Zucht
Predaj alebo prevod aktívVeräußerung oder Übertragung von Vermögenswerten
Predaj súkromným subjektom na trhuVerkauf an private Marktteilnehmer
Predaj spoločnosti Malév Ground HandlingVerkauf der Malév Ground Handling
Predaj životaschopných subjektov skupiny DexiaVerkauf rentabler Konzernunternehmen
Pozri položku Celkový predajSiehe Verkäufe insgesamt.
právo umelca na ďalší predajFolgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerkes
Miestne poľnohospodárstvo a priamy predajLokale Landwirtschaft und Direktverkauf
Klasifikácia ako majetok držaný na predajEinstufung als „zur Veräußerung gehalten“
Tento údaj zohľadňuje plánovaný predaj.In dieser Zahl sind geplante Verkäufe berücksichtigt.
Kód 1 Údaje spojené s majetkom: nákup a predaj.Code 1 Buchwert: Zukäufe und Verkäufe
reálna hodnota mínus odhadované náklady na predajBeizulegender Zeitwert abzüglich der geschätzten Verkaufskosten
C/06 b) Priamy predaj spotrebiteľomC/6 b) Direktverkäufe an die Verbraucher
budúcu cenu za predaj spoločnosti DMA,der künftige Preis für den Verkauf von DMA;
Povolený na predaj len zubným lekárom.Darf nur an Zahnärzte abgegeben werden.
nepodmienený predaj finančného majetku;ein unbedingter Verkauf eines finanziellen Vermögenswertes;
Môže to zahŕňať napríklad predaj aktív.Dazu können beispielsweise Vermögenswerte verkauft werden.
Bežný nákup alebo predaj finančného majetkuMarktüblicher Kauf und Verkauf eines finanziellen Vermögenswertes
Celkový predaj majetku počas účtovného obdobia.Alle Verkäufe während des Rechnungsjahrs.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

predajcaWiederverkäufer
predajný automatVerkaufsautomat
predajný personálVerkaufspersonal
bezcolný predajabgabenfreier Verkauf
zásielkový predajVersandhandel
cena predajaVerkaufspreis
podpora predajaAbsatzförderung
obmedzenie predajaVermarktungsbeschränkung
odmietnutie predajaVerkaufsverweigerung
diskontná predajňaDiscountgeschäft
predaj existujúcich pohľadávok,die Veräußerung eines vorhandenen Kreditbestands;
voľne predajný liekfrei verkäufliches Medikament
Opis operácie predajaBeschreibung der Veräußerungsmaßnahme
Jednotkové predajné cenyVerkaufspreise je Einheit
Predajné automaty na tuhé výrobkyAutomaten für feste Produkte
predaj spoločnosti DMA (január 2013),die Veräußerung von DMA (Januar 2013);
Predaj neprepojeným zákazníkom v ÚniiVerkäufe an unabhängige Abnehmer in der Union
Predajcovia ohrievačov vody zaistia, aby:Händler, die Warmwasserbereiter anbieten, müssen sicherstellen, dass
Predaj dcérskych spoločností holdingu ČAHVerkauf von Tochterunternehmen an ČAH
Predaj lietadiel rôznym leteckým spoločnostiamVerkauf von Flugzeugen an verschiedene Fluggesellschaften
Predaj prostredníctvom nepodmieneného ponukového konaniaVerkauf durch ein bedingungsfreies Bietverfahren
Priadza (iná ako šijacia niť) zo syntetických strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, neupravená na maloobchodný predajGarne (ausgenommen Nähgarne) aus Polyester-Spinnfasern, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt (ausgenommen in Aufmachungen für den Einzelverkauf)
Objem predaja v ÚniiVerkaufsmenge in der Union
Ziskovosť predaja v ÚniiRentabilität der Unionsverkäufe
miesto s viazaným predajomVerkaufskontor
Opis podmienok predaja vrátane:Beschreibung der Verkaufsbedingungen, einschließlich
Priemerné predajné ceny za tonuDurchschnittliche Verkaufspreise je Tonne
Objem vývozného predaja (1000 m2)Menge der Ausfuhrverkäufe (in 1000 m2)
Hodnota vývozného predaja (1000 EUR)Ausfuhrverkäufe (in 1000 EUR)