"polotovary" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
polotovaryHalberzeugnis

Beispieltexte mit "polotovary"

Ploché polotovary (z nelegovanej ocele)Halbzeug, flach, aus unlegiertem Stahl
Ploché polotovary (dosky) (z nehrdzavejúcej ocele)Halbzeug, flach (Brammen), aus rostfreiem Stahl
Ploché polotovary (z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej)Halbzeug, flach, aus legiertem Stahl, ausgenommen aus rostfreiem Stahl
Ingoty, ostatné primárne formy a dlhé polotovary z nelegovanej oceleRohblöcke, andere Rohformen und langes Halbzeug, aus unlegiertem Stahl
Ingoty, ostatné primárne formy a dlhé polotovary z nehrdzavejúcej oceleRohblöcke, andere Rohformen und langes Halbzeug, aus nicht rostendem Stahl
Ostatné ingoty, základné tvary a dlhé polotovary (z nehrdzavejúcej ocele)Andere Blöcke, Rohformen und Halbzeug, lang, aus rostfreiem Stahl
Ostatné ingoty, základné tvary a dlhé polotovary vrátane predvalkov (z nelegovanej ocele)Andere Blöcke, Rohformen und langes Halbzeug einschließlich Rohlingen (aus unlegiertem Stahl)

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Hrubotvarované bloky (polotovary) z dreva alebo koreňa, na výrobu fajokPfeifenrohformen aus Wurzelholz oder anderem Holz
Ingoty, ostatné základné tvary a dlhé polotovary na bezšvové rúry (z nelegovanej ocele)Blöcke, andere Rohformen und langes Halbzeug für nahtlose Röhren (aus unlegiertem Stahl)
Ingoty, ostatné primárne formy a dlhé polotovary z legovanej ocele inej než nehrdzavejúcejRohblöcke, andere Rohformen und langes Halbzeug, aus legiertem Stahl (ohne Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)
Ostatné ingoty, základné tvary a dlhé polotovary (z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej)Blöcke, andere Rohformen und Halbzeug, lang, aus legiertem Stahl, ausgenommen aus rostfreiem Stahl
Ingoty, ostatné základné tvary a dlhé polotovary na bezšvové rúry (z nehrdzavejúcej ocele)Blöcke, andere Rohformen und Halbzeug, lang, für nahtlose Röhren aus rostfreiem Stahl
Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z nehrdzavejúcej oceleBlöcke, andere Roherzeugnisse und Halbzeug aus nicht rostendem Stahl
Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch; polotovary z nehrdzavejúcej oceleNicht rostender Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen; Halbzeug aus nicht rostendem Stahl