"polícia" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

políciaPolizei

Beispieltexte mit "polícia"

obecná políciaGemeindepolizei
susedská políciabürgernahe Polizei
regionálna políciaRegionalpolizei
Polícia Dokončiť vykonávanie reformy polície.Polizei Abschluss der Reform der Polizei.
Polícia Pokračovať v posilnení všetkých policajných zložiek, najmä pomocou zodpovedajúceho školenia a vybavenia.Polizei Weitere Stärkung aller Polizeikräfte, vor allem durch angemessene Schulung und Ausrüstung.
Bezpečnosť EUTM Mali a vojenská políciaSicherheit der EUTM Mali und Militärpolizei

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Záchranné služby, polícia, hasičské zbory a pohraničná strážRettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und Grenzschutzbeamte
záchranné služby, polícia, hasičské zbory a pohraničná stráž;Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und Grenzschutzbeamte;