"poľnohospodár" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
poľnohospodárLandwirt

Beispieltexte mit "poľnohospodár"

Ak z overovania vyplynie nedodržanie požiadaviek, poľnohospodár sa o tom upovedomí.Wird bei den Kontrollen ein Verstoß festgestellt, so wird der Landwirt darüber unterrichtet.
Každý poľnohospodár musí viesť evidenciu hnojenia vrátane informácií o podávaní dusíka a fosforu, ako aj o nakladaní so znečistenou vodou.Jeder Landwirt führt Düngekonten, die auch Angaben über die Bewirtschaftung der Stickstoff- und Phosphoreinträge enthalten.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

poľnohospodársky odpadlandwirtschaftlicher Abfall
Poľnohospodárske strojeLandmaschinen
poľnohospodárske právoAgrarrecht
poľnohospodárske družstvolandwirtschaftliche Genossenschaft
poľnohospodárske staviteľstvoWirtschaftsgebäude
Ekonomika poľnohospodárstvaAgrarwirtschaft
tropické poľnohospodárstvoTropenkultur
ekologické poľnohospodárstvobiologische Landwirtschaft
mechanizácia poľnohospodárstvaMechanisierung der Landwirtschaft
samozásobiteľské poľnohospodárstvoSubsistenzbetrieb
poľnohospodársky trh EÚEU-Agrarmarkt
poľnohospodárstvo v StredozemíLandwirtschaft des Mittelmeerraumes
poľnohospodárska pracovná silalandwirtschaftliche Arbeitskraft
poľnohospodársky využívaná pôdalandwirtschaftlich genutzte Fläche
poľnohospodárska produkčná politikaAgrarproduktionspolitik
poradca v poľnohospodárstvelandwirtschaftlicher Berater
veľký poľnohospodársky podniklandwirtschaftlicher Großbetrieb
stredný poľnohospodársky podniklandwirtschaftlicher Mittelbetrieb
prostriedky poľnohospodárskej produkcielandwirtschaftliches Betriebsmittel
názvoslovie poľnohospodárskych produktovVerzeichnis der Agrarerzeugnisse
Poľnohospodárstvo – stavy zvieratLandwirtschaft — Tierbestände
Poľnohospodárstvo – produkcia mliekaLandwirtschaft — Milcherzeugung
Poľnohospodárske a akvakultúrne miestaLandwirtschafts- und Aquakulturstandorte
Poľnohospodárstvo – rastlinná produkciaLandwirtschaft — pflanzliche Erzeugung
poľnohospodárska výroba pre vlastnú spotrebulandwirtschaftliche Erzeugung für den Eigenverbrauch
Poľnohospodárstvo – poľnohospodárske účtyLandwirtschaft — Landwirtschaftliche Gesamtrechnung
poľnohospodárska oblasť s environmentálnymi obmedzeniamiGebiet mit aus Gründen des Naturschutzes eingeschränkter landwirtschaftlicher Nutzung
vzťah poľnohospodárstvo – obchodBeziehung Landwirtschaft/Handel
obchod s poľnohospodárskymi produktmiHandel mit Agrarerzeugnissen
vzťah poľnohospodárstvo – priemyselBeziehung Landwirtschaft/Industrie
služby poradenstva v poľnohospodárstvelandwirtschaftliche Beratung
znečistenie z poľnohospodárskych zdrojovVerunreinigung durch die Landwirtschaft
obyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstvelandwirtschaftliche Erwerbsbevölkerung
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctvaInformationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen