"opozícia" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
opozíciaAndersdenkender

Beispieltexte mit "opozícia"

politická opozíciapolitische Opposition
Opozícia mohla skonštatovať a potvrdiť niekoľko pozitívnych výsledkov,Wie von der Opposition bestätigt wurde, sind einige positive Ergebnisse zu verzeichnen.
Pomocou falošných informácií sa demokratická opozícia a občianska spoločnosť systematicky charakterizuje negatívnym a hanlivým spôsobom.Die demokratische Opposition und die Zivilgesellschaft werden unter Verwendung gefälschter Informationen systematisch negativ und herabwürdigend dargestellt.
Demokratická opozícia a občianska spoločnosť sa pomocou podvrhnutých a nepravdivých informácií systematicky zobrazujú negatívnym a hanlivým spôsobom.Die demokratische Opposition und die Zivilgesellschaft wurden unter Verwendung gefälschter und unwahrer Informationen systematisch negativ und herabwürdigend dargestellt.