"odlesňovanie" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
odlesňovanieAbholzung

Beispieltexte mit "odlesňovanie"

ochranu životného prostredia a najmä programy týkajúce sa problému neudržateľnej, nadmernej ťažby dreva, ktorá má za následok odlesňovanie.Umweltschutz und insbesondere Programme, die sich gegen die unnachhaltige übermäßige Holzgewinnung richten, die zur Vernichtung der Wälder führt.