"nápoj" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
nápojGetränk

Beispieltexte mit "nápoj"

sýtený nápojkohlensäurehaltiges Getränk
alkoholický nápojalkoholisches Getränk
nealkoholický nápojalkoholfreies Getränk
Prípravky obsahujúce všetky ochucujúce prísady charakterizujúce nápojZubereitungen, die alle charakteristischen Aromastoffe eines Getränks enthalten
Výraz „liehovina“ nesmie byť súčasťou zloženého výrazu, ktorý opisuje alkoholický nápoj.Der Begriff „Spirituose“ darf nicht als Teil eines zusammengesetzten Begriffs zur Beschreibung eines alkoholischen Getränks verwendet werden.
Tieto produkty sú navrhované tak, aby si ich spotrebiteľ mohol kúpiť v tekutej forme, vložiť do svojej mrazničky a získať polomrazený nápoj.Diese Produkte werden in flüssiger Form verkauft; in den Kühlschrank gelegt entsteht daraus ein halbgefrorenes Getränk.
Nealkoholický nápoj určený na priamu konzumáciu pozostávajúci z (v % hmotnosti):Ein nicht alkoholhaltiges Getränk zum unmittelbaren Genuss, bestehend aus (in GHT):
Použitím sacharoesterov mastných kyselín sa dosiahne číry nápoj s vylepšenou funkčnosťou pridanej arómy.Die Verwendung von Zuckerester von Speisefettsäuren ermöglicht die Herstellung klarer Getränke und eine verbesserte Funktionalität des zugesetzten Aromas.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

priemysel nápojovGetränkeindustrie
nápoje vyrobené z rastlinných extraktov,Getränke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten,
Nápoje na báze fermentovaného mlieka (vrátane jogurtových nápojov)Getränke auf Basis von fermentierter Milch (einschließlich Joghurtgetränke)
Nápojové sklo (vrátane kalíškového nápojového skla), iné ako zo sklokeramiky, z olovnatého krištáľu, ručne naberanéTrinkgläser (einschließlich Stängelgläsern), ohne solche aus Glaskeramik, aus Bleikristall, handgefertigt
Nápojové sklo (vrátane kalíškového nápojového skla), iné ako zo sklokeramiky, z olovnatého krištáľu, mechanicky naberanéTrinkgläser (einschließlich Stängelgläser), ohne solche aus Glaskeramik, aus Bleikristall, mechanisch gefertigt
Nápojové sklo (s výnimkou kalíškového nápojového skla a výrobkov zo sklokeramiky alebo z olovnatého krištáľu) z tvrdeného sklaTrinkgläser (ohne Stängelgläser und Waren aus Glaskeramik oder Bleikristall), aus vorgespanntem Glas
Výroba potravín a nápojovHerstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Getränkeherstellung
Iné nealkoholické nápoje s obsahom cukruAndere nicht alkoholhaltige Getränke, Zucker enthaltend
Nealkoholické nápoje s obsahom mliečneho tukuAlkoholfreie Getränke mit Milchfettgehalt
Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkovNahrungs- und Futtermittel, Getränke und Tabak
výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkovHerstellung von Nahrungs- und Futtermitteln; Getränkeherstellung; Tabakverarbeitung
Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojovHerstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen
Dojednania Spoločenstva o určitých nealkoholických nápojochRegelung der Gemeinschaft zu bestimmten Erfrischungsgetränken