"mušt" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
muštApfelwein

Beispieltexte mit "mušt"

Čiastočne prekvasený hroznový muštTeilweise gegorener Traubenmost
Víno z čerstvého hrozna okrem šumivého vína; hroznový muštWein aus frischen Trauben (ohne Schaumwein); Traubenmost
Patrí sem aj výroba alkoholu iného ako alkohol z hrozna, jablkový mušt alebo hruškový mušt.Darunter fällt auch aus sonstigen Erzeugnissen als Trauben hergestellter Alkohol, d.h. Apfelwein oder Birnenmost.
Hroznový mušt (bez spotrebnej dane)Traubenmost (ohne Alkoholsteuer)
Rektifikovaný zahustený hroznový mušt je:Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat ist
B. Čerstvé hrozno, hroznový mušt a hroznová šťavaB. Frische Trauben, Traubenmost und Traubensaft
Čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hroznaTeilweise gegorener Traubenmost aus eingetrockneten Trauben
čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna,teilweise gegorener Traubenmost aus eingetrockneten Weintrauben,
hroznový mušt a zahustený hroznový mušt určený na výrobu hroznovej šťavy.Traubenmost und konzentrierten Traubenmost zur Herstellung von Traubensaft.
optickú hustotu meranú pri 425 nm a hrúbke 1 cm najviac 0,100 pre hroznový mušt s hustotou 25 °Brix,eine optische Dichte von höchstens 0,100 bei 425 nm und 1 cm Dicke bei auf 25 Brix konzentriertem Traubenmost,

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Muštové hrušky, voľne ložené, od 1. augusta do 31. decembraMostbirnen, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 1. August bis 31. Dezember
Muštové jablká, voľne ložené, od 16. septembra do 15. decembraMostäpfel, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 16. September bis 15. Dezember
z kvasiaceho hroznového muštu,teilweise gegorenem Traubenmost,
stolové hrozno a muštové hroznoTafel- und Keltertrauben
hroznový mušt, iný ako položky 2009Traubenmost, ausgenommen solcher der Position 2009
Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu):Traubensaft (einschließlich Traubenmost):
názov jednej alebo viacerých muštových odrôd;die Bezeichnung einer oder mehrerer Keltertraubensorten;
„Rektifikovaný zahustený hroznový mušt“ je:Der Ausdruck "Rektifiziertes Traubenmostkonzentrat" bezeichnet
Spôsob ošetrenia muštu (napr. usadzovanie, odstreďovanie):Verfahren der Mostbehandlung (z. B. Vorklären, Zentrifugieren):