"metanol" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
metanolMethanol

Beispieltexte mit "metanol"

metanol najviac 0,1 % v disperziiMethanol höchstens 0,1 % in der Dispersion
Metanol s obsahom vody najviac 0,5 %.Methanol mit höchstens 0,5 % Wassergehalt.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

metanol: najviac 50 mg/kgMethanol: höchstens 50 mg/kg
Kopolymér obsahujúci v hmotnosti 72 % alebo viac kyseliny tereftalovej a/alebo jej izomérov a cyklohexándimetanolCopolymer, mit einem Gehalt an Terephthalsäure und/oder ihren Isomeren und Cyclohexandimethanol von 72 GHT oder mehr
Voľne rozpustný vo vode, metanole a etanole.in Wasser, Methanol und Ethanol gut löslich;
2 normálny metanolový roztok hydroxidu draselného.Eine 2N-Lösung von Kaliumhydroxid in Methanol.
282 až 283 nm v prípade roztoku 2 mg v 100 ml metanoluMaximum bei 282—283 nm (2 mg in 100 ml Methanol)
Okrem metanolu, etanolu a propán-2-olu sa nesmú používať žiadne organické zrážadláBei der nachfolgenden Ausfällung werden ausschließlich Methanol, Ethanol oder Propan-2-ol als Fällungsmittel verwendet
Kryštály sa prefiltrujú, premyjú 5 ml zmesi vody s metanolom (v pomere 1: 2) a vysušia sa na vzduchu.Die Kristalle werden filtriert und mit 5 ml Methanol/Wasser 1:2 gewaschen.
Kopolymér poly(etyléntereftalátu) a cyklohexán dimetanolu, obsahujúci viac ako 10 % hmotnostných cyklohexán dimetanoluCopolymer aus Poly(ethylenterephthalat) und Cyclohexandimethanol, mit einem Gehalt an Cyclohexandimethanol von mehr als 10 GHT
Kopolymér pozostávajúci v hmotnosti zo 72 % alebo viac kyseliny tereftalovej a/alebo jej derivátov a cyklohexándimetanolu, doplnený lineárnymi a/alebo cyklickými diolmiCopolymer, bestehend aus 72 GHT oder mehr Terephthalsäure und/oder Derivaten davon und Cyclohexandimethanol, mit linearen und/oder zyklischen Diolen