"maslo" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
masloButter

Beispieltexte mit "maslo"

rastlinné masloPflanzenbutter
Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka;Butter und andere Fettstoffe aus der Milch;
Maslo s hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 85 %Butter mit einem Fettgehalt ≤ 85 %
Maslo a ostatné tuky a oleje získané z mlieka, mliečne nátierky [2]Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette [2]
Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierkyButter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette
Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette:
maslo vyrobené zo smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka;Butter aus Rahm, der unmittelbar und ausschließlich aus Kuhmilch gewonnen wurde;
Maslo neobsahuje pridané emulgátory, ale môže obsahovať chlorid sodný, potravinárske farbivá, neutralizačné soli a kultúry neškodných baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu;Butter enthält keine Zusätze von Emulgatoren, kann aber Natriumchlorid, Lebensmittelfarbstoffe, Salze aus der Neutralisierung und unschädliche Milchsäurebakterien enthalten;
zahustené maslo so značkovacími látkami, vzorce A a B.Butterfet mit Indikatoren, Formel A und B,
pre maslo a sušené odstredené mlieko od 1. marca do 30. septembra.für Butter und Magermilchpulver vom 1. März bis zum 30. September.
verejná intervencia je otvorená pre pšenicu letnú, maslo a sušené odstredené mlieko;wird die öffentliche Intervention für Weichweizen, Butter und Magermilchpulver eröffnet;
Jedálenské nože s pevnou čepeľou zo základných kovov vrátane rukovätí (s výnimkou nožov na maslo a nožov na ryby)Tischmesser mit feststehender Klinge aus unedlen Metallen, einschließlich Griffen (außer Buttermesser und Fischmesser)
pre pšenicu letnú, maslo a sušené odstredené mlieko v rozsahu prekračujúcom kvantitatívne obmedzenia uvedené v odseku 1 tohto článku aFür Weichweizen, Butter und Magermilchpulver über die in Absatz 1 dieses Artikels genannten mengenmäßigen Beschränkungen hinaus und

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

maslový olejButteroil
Tuky (maslo, margarín, olej atď.)Fette (Butter, Margarine, Öl usw.)
Arašidové maslo––– emená, tiež spolu zmiešané:Erdnussbutter––– sse und andere Samen, auch miteinander vermischt:
kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej (položka 1804);Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl (Position 1804);
výrobky používané na ďalšie spracovanie (mlieko spracované na maslo, syr atď.).Weiterverarbeitung (Verarbeitung von Milch zu Butter, Käse usw.)
koncentrované výrobky (maslo, margarín, tukové zmesi) s obsahom tuku najmenej 90 %.Konzentrate (Butter, Margarine, Mischfette) mit einem Fettgehalt von mindestens 90 %.
Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na maslo, klieštiky na cukor a podobný kuchynský alebo jedálenský tovarLöffel, Gabeln, Schöpflöffel, Schaumlöffel, Tortenheber, Fischmesser, Buttermesser, Zuckerzangen und ähnliche Waren
Plochý stolový riad (s výnimkou jedálenských nožov, vrátane nožov na ryby a maslo) a podobný stolový riad z nehrdzavejúcej ocele alebo iného základného kovuBestecke (ohne Tischmesser, aber mit Fisch- und Buttermessern) und ähnliche Waren aus rostfreiem Stahl oder anderen unedlen Metallen