"lietadlo" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
lietadloFlugzeug

Beispieltexte mit "lietadlo"

bojové lietadloKampfflugzeug
vojenské lietadloMilitärflugzeuge
bombardovacie lietadloBombenflugzeug
lietadlo je riadne zaregistrované;das Luftfahrzeug ist ordnungsgemäß registriert;
lietadlo (uveďte konkrétne podrobnosti )Flugzeug (bitte genaue Angaben machen )
Lietadlo môže vliecť iné lietadlo alebo predmet len v súlade s:Ein Luftfahrzeug oder ein anderer Gegenstand darf von einem Luftfahrzeug nur geschleppt werden im Einklang mit
Lietadlo môže letieť za simulovaných podmienok na let podľa prístrojov, ak:Ein Luftfahrzeug darf unter angenommenen Instrumentenflugbedingungen nur geflogen werden, wenn
lietadlo zodpovedá typovej konštrukcii schválenej podľa typového osvedčenia,das Luftfahrzeug einer Musterbauart entspricht, die mit einer Musterzulassung konform ist;
Lietadlo používané na prevádzku vo vzdušnom priestore RVSM musí byť vybavené:Für den Betrieb im RVSM-Luftraum eingesetzte Luftfahrzeuge müssen mit Folgendem ausgerüstet sein:
lietadlo nie je prevádzkované v rozpore s ustanoveniami zoznamu odchýlok usporiadania (CDL);das Luftfahrzeug nicht in Abweichung von der Konfigurationsabweichungsliste (CDL) betrieben wird,
kontrolu akýchkoľvek iných položiek charakteristických pre testované lietadlo.Kontrolle aller weiteren Besonderheiten des betreffenden Luftfahrzeugs.
Prestavba na nákladné lietadlo náklady spojené s prestavbou lietadla určeného na prepravu cestujúcich na komerčné nákladné lietadlo.Frachtumbau mit dem Umbau eines Passagierflugzeugs in eine kommerzielle Frachtmaschine verbundene Kosten.
ohrozila lietadlo alebo osoby na jeho palube alebound damit ein Luftfahrzeug oder eine darin befindliche Person gefährdet, oder
že lietadlo bude včas vyňaté z AOC prevádzkovateľa.dass das Luftfahrzeug zeitnah aus dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis des Betreibers entfernt wird.
Vývozné osvedčenie o letovej spôsobilosti (E-CoA) na lietadlo CS 25Export-Lufttüchtigkeitszeugnis (E-CoA) für Luftfahrzeuge nach CS 25
prípadne povolenie z tretích krajín, ponad ktoré bude lietadlo letieť.die Erlaubnis von Drittländern vorliegt, die ggf. überflogen werden.
ako lietadlo nevyhovuje príslušným požiadavkám na letovú spôsobilosť;Angabe der Abweichungen des Luftfahrzeugs von den einschlägigen Lufttüchtigkeitsanforderungen;
každé dotknuté lietadlo má osvedčenie na vykonávanie prevádzky CAT II aalle betreffenden Luftfahrzeuge für den Flugbetrieb nach CAT II zugelassen sind und
spôsobila alebo dovolila, aby lietadlo ohrozilo akúkoľvek osobu alebo majetok.damit eine von dem Luftfahrzeug ausgehende Gefährdung von Personen oder Sachen verursacht oder zulässt.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

lietadlová loďFlugzeugträger
Lietadlo, ktoré má prednosť, musí udržiavať svoj kurz a rýchlosť.Das Luftfahrzeug, das nicht auszuweichen hat, muss seinen Kurs und seine Geschwindigkeit beibehalten.
lietadlo má štandardné CofA vydané v súlade s prílohou 8 k dohovoru ICAO.für das Luftfahrzeug ein Standard-Lufttüchtigkeitszeugnis gemäß ICAO Anhang 8 erteilt wurde.
Lietadlo nesmie lietať, ak je osvedčenie o letovej spôsobilosti neplatné alebo ak:Der Flug eines Luftfahrzeugs ist nicht gestattet, wenn das Lufttüchtigkeitszeugnis ungültig ist oder wenn:
Lietadlo, ako aj jeho posádka podliehajú kontrole plnenia príslušných požiadaviek.Inspektionen von Luftfahrzeugen und ihrer Besatzung sind anhand der einschlägigen Anforderungen vorzunehmen.
Lietadlo nesmie letieť v takej vzdialenosti od iného lietadla, ktorá by vytvárala nebezpečenstvo zrážky.Ein Luftfahrzeug darf nicht so nah an anderen Luftfahrzeugen betrieben werden, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht.
Lietadlo, ktorému je známe, že iné lietadlo je nútené núdzovo pristáť, musí dať tomuto lietadlu prednosť.Ein Luftfahrzeug hat einem anderen Luftfahrzeug, das erkennbar zur Landung gezwungen ist, auszuweichen.
Lietadlo, ktorému je známe, že manévrovateľnosť druhého lietadla je zhoršená, musí dať prednosť tomuto lietadlu.Ein Luftfahrzeug hat einem anderen Luftfahrzeug, das erkennbar in seiner Manövrierfähigkeit behindert ist, auszuweichen.
vzhľadom na nové lietadlo:bezüglich neuer Luftfahrzeuge:
vzhľadom na používané lietadlo:bezüglich gebrauchter Luftfahrzeuge:
pokúsiť sa nadviazať obojsmerné spojenie s lietadlom;Versuch, eine Zweiweg-Sprechfunkverbindung mit dem Luftfahrzeug herzustellen;
vozidlá musia dať prednosť iným vozidlám ťahajúcim lietadlo;Fahrzeuge haben anderen Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren, die Luftfahrzeuge schleppen;
protizrážkové svetlá určené na upútanie pozornosti na lietadlo;Zusammenstoß-Warnlichter, die auf das Luftfahrzeug aufmerksam machen, und
obmedzené osvedčenia o letovej spôsobilosti sa vystavia pre lietadlo:Eingeschränkte Lufttüchtigkeitszeugnisse sind für Luftfahrzeuge auszustellen, die:
Hlásenia o pristátí odovzdávané lietadlom musia obsahovať tieto údaje:Landemeldungen von Luftfahrzeugen müssen die folgenden Informationen enthalten: