"krúpy" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
krúpyGrobgrieß

Beispieltexte mit "krúpy"

Krúpy a krupica z pšeniceGrobgrieß und Feingrieß, von Weizen
Krúpy a krupica z tvrdej pšeniceGrobgrieß und Feingrieß von Hartweizen
Krúpy a krupica z obyčajnej pšenice a zo špaldyGrobgrieß und Feingrieß von Weichweizen und Dinkel
Krúpy a krupica z ovsa, kukurice, ryže, raže, jačmeňa a ostatných obilnín (s výnimkou pšenice)Grobgrieß und Feingrieß von Hafer, Mais, Reis, Roggen, Gerste und anderem Getreide (ohne Weizen)
Obilniny a pšeničná alebo ražná múka, krúpy alebo krupicaGetreide und mehle, grobgrieß und feingrieß von weizen oder roggen
mäkká pšenica, jačmeň, kukurica, krúpy a krupica z tvrdej pšenice, ovos a sladWeichweizen, Gerste, Mais, Grob- und Feingrieß von Hartweizen, Hafer, Malz

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Obilninové krúpy, krupica a pelety i. n.Grobgrieß, Feingrieß und Pellets von anderem Getreide