"kartón" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

kartónPappe

Beispieltexte mit "kartón"

Viacvrstvový papier, kartón alebo lepenka, natieraný, ostatnýAndere Multiplexpapiere und -pappen, gestrichen oder überzogen
Viacvrstvový papier, kartón alebo lepenka, natieraný, pri ktorom je bielená každá vrstvaMultiplexpapiere und -pappen, gestrichen oder überzogen, jede Lage gebleicht
smerodajná odchýlka netto hmotnosti na kartón v kg (podľa osvedčenia IMA 1 – rámček 9),Standardabweichung des Eigengewichts in kg je Packstück (Feld 9 der Bescheinigung IMA 1);
Viacvrstvový papier, kartón alebo lepenka, natieraný, pri ktorom je bielená len jedna vonkajšia vrstvaMultiplexpapiere und -pappen, gestrichen oder überzogen, mit nur einer gebleichten Außenlage

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Kartóny, škatule a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenkySchachteln und Kartons aus Wellpapier oder Wellpappe
veľkosť náhodnej vzorky (počet kartónov);Stichprobenumfang (Anzahl der Packstücke);
Výroba sádrovca a sadrokartónu: pozri spaľovanie palívHerstellung von Gips und Gipskartonplatten: siehe Verbrennung von Brennstoffen
Skladacie kartóny, škatule a debny z nevlnitého papiera alebo lepenkyFaltschachteln und -kartons aus nicht gewelltem Papier oder nicht gewellter Pappe
Odpad zo sadrokartónových dosiek alebo platní pochádzajúci z demolácie budovbeim Abbruch von Gebäuden anfallende Gipskartonabfälle
aritmetický priemer netto hmotnosti kartónov, z ktorých bola odobratá vzorka, v kg,arithmetisches Mittel des Eigengewichts in kg je Packstück in der Stichprobe;
Sušenie alebo kalcinácia sadry alebo výroba sadrokartónu a iných výrobkov zo sadryTrocknen oder Brennen von Gips oder Herstellung von Gipskartonplatten und sonstigen Gipserzeugnissen
smerodajná odchýlka netto hmotnosti kartónov, z ktorých bola odobratá vzorka (v kg),Standardabweichung des Eigengewichts in kg je Packstück in der Stichprobe;