"geológia" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
geológiaGeologie

Beispieltexte mit "geológia"

Geológia (Geology) (pre typ priestorových objektov MappedFeature, špecifikovaný v oddiele 4.2.1.10 prílohy III)Geologie (Geology) (für die Objektart MappedFeature gemäß Anhang III Abschnitt 4.2.1.10)
Vrstvy pre tému priestorových údajov GeológiaKartenebenen für das Geodatenthema ‚Geologie‘
Štruktúra témy priestorových údajov GeológiaAufbau des Geodatenthemas ‚Geologie‘
Balík Geológia obsahuje tieto typy priestorových objektov:Die Gruppe ‚Geologie‘ enthält die folgenden Objektarten:
Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Geológia sú štruktúrované v týchto balíkoch:Die für das Geodatenthema ‚Geologie‘ festgelegten Objektarten werden in folgende Gruppen unterteilt:

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

hydrogeológiaHydrogeologie
Balík Hydrogeológia obsahuje tieto typy priestorových objektov:Die Gruppe ‚Hydrogeologie‘ enthält die folgenden Objektarten: