"dobytok" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

dobytokRind

Beispieltexte mit "dobytok"

hospodársky dobytokViehbestand
Nevymedzený dobytokNicht definierte Rinder
Krmivo pre bylinožravý dobytokFuttermittel für Weidevieh
Podmienky vzťahujúce sa na hovädzí dobytokBedingungen für Rinder
o uznávaní plne prevádzkyschopného charakteru maltskej databázy pre hovädzí dobytokzur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der maltesischen Datenbank für Rinder
Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat (okrem premixov): hovädzí dobytokZur Verfütterung verwendete Zubereitungen für Rinder (ohne Vormischungen)
Európskej agentúre pre lieky bola predložená žiadosť o rozšírenie existujúceho zápisu, ktorý sa týka látky foxím, o hovädzí dobytok.Der Europäischen Arzneimittel-Agentur liegt ein Antrag vor, den Eintrag zu Phoxim um die Tierart Rinder zu ergänzen.
I. Hovädzí dobytok a ošípanéI. Rinder und Schweine
Hovädzí dobytok v zmluvnom choveRinder unter Vertrag
hovädzí dobytok vo veku do osem mesiacovweniger als acht Monate alte Rinder
Krmivá určené pre hovädzí dobytok a koneFür Rinder und Pferde bestimmte Futtermittel
Hovädzí dobytok mladší ako jeden rok určený na porážku ako teľa.Rinder von weniger als einem Jahr, die als Kälber geschlachtet werden sollen
Rozširovacia prémia pre hovädzí dobytok mužského pohlavia a dojčiace kravyExtensivierungsprämie für männliche Rinder und für Mutterkühe
Hydinové mäso, pečeň (hovädzí dobytok a iné prežúvavce, ošípané a hydina).Geflügelfleisch, Leber (Rind und andere Wiederkäuer, Schwein und Geflügel).

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy:Alleinfuttermittel für Rinder, Schafe und Ziegen
Hovädzí dobytok, do jedného roka veku, býky a jaloviceRinder unter einem Jahr, männlich und weiblich
až do 40 % prémie za porážku (hovädzí dobytok, iný ako teľatá)Bis zu 40 % Schlachtprämie (andere Rinder als Kälber)
až do 100 % prémie za porážku (hovädzí dobytok, iný ako teľatá)Bis zu 100 % Schlachtprämie (andere Rinder als Kälber)
Potraviny živočíšneho pôvodu z iných druhov zvierat ako hydina a hovädzí dobytok:Lebensmittel tierischen Ursprungs von anderen Tierarten als Geflügel und Rindern:
Hovädzí dobytok je narodený a chovaný počas celého života v geograficky vymedzenej oblasti.Die Rinder wurden in dem angegebenen Gebiet geboren und ausschließlich dort aufgezogen.
U Kopytníky: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníkyU Huf- und Klauentiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wild- und Hauspferde