"aplikácie" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
aplikácieApplikationen

Beispieltexte mit "aplikácie"

počítačové aplikácieangewandte Informatik
aplikácie informačných technológiíInformatikanwendung
Charakteristika budovy, ktorá ju robí všeobecne významnou pre kartografické aplikácie.Besonderheit des Gebäudes, die es für Kartierungsanwendungen allgemein interessant macht.
U všetkých myší sa každý deň pozorujú klinické príznaky systémovej toxicity alebo lokálneho podráždenia v mieste aplikácie.Alle Mäuse werden täglich auf klinische Zeichen für systemische Toxizität oder lokale Reizungen an der Applikationsstelle untersucht.
Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru nízkoteplotných tepelných čerpadiel a tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel pre nízkoteplotné aplikácieKlassen für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Niedertemperatur-Wärmepumpen und Raumheizgeräten mit Wärmepumpe für Niedertemperatur-Anwendungen
Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru tepelných zdrojov, s výnimkou nízkoteplotných tepelných čerpadiel a tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel pre nízkoteplotné aplikácieKlassen für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von Heizgeräten ausgenommen Niedertemperatur-Wärmepumpen und Raumheizgeräte mit Wärmepumpe für Niedertemperatur-Anwendungen
Metóda aplikácie vrátane opisuAnwendungsmethode und Beschreibung dieser Methode
Oblasť aplikácie a/alebo použitiaAnwendungsgebiet und/oder Verwendung
Analógové video aplikácie sú vylúčené.Keine analogen Videoanwendungen
Dátum aplikácie alebo načítania* transpondéraDatum der Implantierung oder Ablesung* des Transponders
V prípade tetovania: vyberte dátum aplikácie a načítania.Im Fall einer Tätowierung: Datum der Tätowierung und der Ablesung angeben.
Dátum aplikácie a/alebo načítania transpondéra alebo tetovaniaDatum der Implantierung des Transponders/der der Ablesung
telematické aplikácie vrátane riečnych informačných služieb (RIS);Telematikanwendungen einschließlich RIS,

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Dátum aplikácie/dátum načítania tetovaniaDatum der Tätowierung/Datum der Ablesung der Tätowierung
ochrane pracovníkov po návrate na miesto aplikácie,den Schutz der Arbeiter beim Wiederbetreten;
V prípade transpondéra: vyberte dátum aplikácie alebo načítania.Im Fall eines Transponders: Datum der Implantierung oder der Ablesung angeben.
riziku pre pracovníkov, ktorí opakovane vstupujú na miesto aplikácie;auf das Risiko für Arbeiter beim Wiederbetreten nach Anwendungen in geschlossenen Räumen;
maximálny celkový krútiaci moment a výkon v prípade hybridnej aplikácie;des maximalen Gesamtdrehmoments und der maximalen Gesamtleistung bei einer Hybridanwendung;
telematické aplikácie vrátane elektronických námorných služieb a systému VTMIS.Telematikanwendungen einschließlich e-Maritime-Dienste und VTMIS.
Služby a aplikácie digitálnej integrácie, elektronickej dostupnosti, elektronického vzdelávania, digitálna gramotnosťDigitale Inklusion, Barrierefreiheit, E-Learning, elektronische Bildungsdienstleistungen und -anwendungen, digitale Kompetenz