"akvakultúra" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
akvakultúraAquakultur

Beispieltexte mit "akvakultúra"

akvakultúra a rybolovAquakulturflächen und Fischerei
akvakultúra podľa vymedzenia v článku 4Aquakultur im Sinne der Begriffsbestimmung in Artikel 4
Profesionálny rybolov a akvakultúra.Gewerbliche Fischerei und Aquakultur.
akvakultúra spolu s bioodvetviami sú hlavnými sektormi podporujúcimi biohospodárstvo. Biohospodárstvo predstavuje veľký a rastúci trh, ktorého hodnota sa odhaduje na viac ako 2000 mld.Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur bilden zusammen mit den biobasierten Industriezweigen die Sektoren, die die Biowirtschaft stützen.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

akvakultúra, riečna akvakultúra, pobrežný rybolov vrátane maloobjemového, rybolov na otvorenom mori a vo vzdialenejších oblastiach, iné (opíšte)Bei PO: Marine Aquakultur, Süßwasser-Aquakultur. Küstenfischerei einschließlich handwerklicher Fischerei, Hochseefischerei und Fischerei über große Entfernungen, Sonstiges (bitte erläutern)