"akcionár" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
akcionárAktionär

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

ochrana akcionárovGesellschafterschutz
Záruky poskytnuté akcionármiDie Garantien der Anteilseigner
akcionárske úvery a prevod na kmeňové akcieGewährung von Gesellschafterdarlehen und Kapitalumwandlung
Akcionárom sa do roku 2016 nevyplatia žiadne dividendy.Bis 2016 soll keine Dividende an die Anteilseigner gezahlt werden.
Akcionári: Severné Porýnie-Vestfálsko 48 %, regióny 2 %,Anteilseigner: NRW 48 %, Landschaftsverbände 2 %,
Akcionárom by sa však nemala za bežných podmienok poskytovať ochrana.Ein Schutz für Anteilseigner sollte hingegen normalerweise ausgeschlossen sein.
Akcionári a držitelia cenných papierov skupiny Dexia už prispeli na reštrukturalizáciu.Die Anteilseigner und Inhaber von Dexia-Genussscheinen haben bereits zu den Umstrukturierungskosten beitragen.
Akcionári alebo členovia, ktorí majú kvalifikovanú účasť (pridať polia pre každého príslušného akcionára/člena)Anteilseigner oder Gesellschafter, die eine qualifizierte Beteiligung halten (für jeden relevanten Anteilseigner/Gesellschafter ist ein Feld hinzuzufügen)
Rozloženie akcionárov sa zmení takto:Dadurch verändert sich die Position der Anteilseigner wie folgt:
ďalšie zvýšenie kapitálu a akcionársky úverEine weitere Kapitalerhöhung und ein weiteres Gesellschafterdarlehen
Či majú hlavní akcionári emitenta prípadne odlišné hlasovacie práva.Angabe, ob die Hauptanteilseigner des Emittenten unterschiedliche Stimmrechte haben, falls vorhanden.
Investičné fondy získavajú dôchodky investovaním peňazí od akcionárov.Investmentfonds erzielen Einkommen, indem sie das Geld der Anteilseigner anlegen.
finančné prostriedky, ktoré vyplývajú zo ziskov nerozdelených akcionárom;Mittel aus nicht an die Aktionäre ausgeschüttetem Einkommen;
platobná schopnosť týchto ostatných akcionárov alebo členov je uspokojivá;die Solvenz jener anderen Anteilseigner oder Gesellschafter ist zufriedenstellend;
finančného záväzku rôznych akcionárov a tretích strán (ako veriteľov, bánk),Finanzierungszusagen der verschiedenen Anteilseigner und Dritter (Gläubiger, Banken),