"Slovník" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
SlovníkWörterbuch

Beispieltexte mit "Slovník"

slovník skratiekAbkürzungswörterbuch
Technický slovníktechnisches Wörterbuch
viacjazyčný slovníkmehrsprachiges Wörterbuch
Technický Online slovníktechnisches Online Wörterbuch
Hydrografický slovníkslovník pojmov súvisiacich so systémom ECDIS.Hydrografisches Wörterbuch — „Glossary of ECDIS Related Terms“
Dátový slovník prvkov sa môže použiť pri zostavovaní katalógu prvkov.Ein Featuredatenbeschreibungsverzeichnis kann zur Entwicklung eines Feature-Katalogs verwendet werden.
Odkazuje na slovník výrazov, ktorými sa opisuje typ štruktúry šmykového posunu.Beschreibung der Art der Verwerfung (ShearDisplacementStructure).

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Aktuálne hľadané preklady v slovníkuaktuell gesuchte Übersetzungen im Wörterbuch
Tlačené slovníky a encyklopédie, tiež v zaraďovacej úpraveWörterbücher und Enzyklopädien, auch in Form von Teilheften,
(Dokument ESTAT/F5/ES/155 „Slovník údajov o činnostiach podnikov“).Stelle der Probenahme in der Lebensmittelkette (ESTAT/F5/ES/155 „Data dictionary of activities of the establishments“).
Inak majú slová a výrazy všeobecne akceptovaný význam (podľa slovníka).In anderen Fällen haben Ausdrücke und Begriffe die gemeinhin akzeptierte (Wörterbuch-)Bedeutung.
Každá položka textu je očíslovaná, aby sa uľahčilo vyhľadávanie vo viacjazyčnom slovníku.Jeder einzelne Punkt ist nummeriert, um den Abruf in einem mehrsprachigen Glossar zu erleichtern.