"EPUZF" auf Deutsch


Slowakisch

Deutsch Übersetzung

EPUZFEAGFL

Beispieltexte mit "EPUZF"

Záručná sekcia EPUZFEAGFL-Garantie
Usmerňovacia sekcia EPUZFEAGFL-Ausrichtung
Objemy v poli F106 sa týkajú iba výdavkov EPUZF.Die Beträge in Feld F106 beziehen sich nur auf EAGFL-Ausgaben.
Pre výdavky sekcie záruk EPUZF na účtovný rok 2005:Für die zu Lasten des Rechnungsjahres 2005 des EAGFL, Abteilung Garantie, zu verbuchenden Ausgaben wird
Rozvoj vidieka EPUZF (2000 – 2006)* – opatrenia týkajúce sa plochyLändliche Entwicklung EAGFL (2000-2006)* - flächenbezogene Maßnahmen
Rozvoj vidieka financovaný zo Záručnej sekcie EPUZF – Programové obdobie rokov 2000 až 2006Aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, finanzierte Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums — Programmzeitraum 2000 bis 2006
Rozvoj vidieka financovaný z Usmerňovacej sekcie EPUZF – Ukončenie predchádzajúcich programovAus dem EAGFL, Abteilung Ausrichtung, finanzierte Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums — Abschluss früherer Programme
Členský štát musí vytvoriť počítačový záznam na každú jednotlivú zložku platieb a príjmov EPUZF (záručná sekcia).Die Mitgliedstaaten müssen je einen Datensatz für jede Komponente der Zahlungen und der Eingänge des EAGFL-Garantie erstellen.

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

Táto náhrada škody nebude preplatená z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF).Diese Entschädigung wird vom EAGFL nicht erstattet.