"ľad" auf Deutsch


Slowakisch
Deutsch
ľadEis

Beispieltexte mit "ľad"

Plyn kyseliny uhličitej; suchý ľad (tuhá forma); anhydrid kyseliny uhličitejKohlensäure; Trockeneis (Festform); Kohlensäureanhydrid
Nesladené a nearomatizované vody; ľad a sneh (s výnimkou minerálnych a prevzdušnených vôd)Andere nicht gesüßte Wasser, einschließlich Eis und Schnee (ohne Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser)

Weitere Slowakisch-Deutsch Übersetzungen

VyhľadávanieSuche
pohľadávkaSchuldforderung
ľadoborecEisbrecher
správny dohľadVerwaltungskontrolle
bankový dohľadBankenaufsicht
námorný dohľadÜberwachung der Meere
sociálny prehľadsozialstatistische Erhebung
ekonomický prehľadwirtschaftsstatistische Erhebung
vyhľadávanie chybyFehlersuche
vyhľadávací kolíkSuchstift
výhľadové štúdiesehr langfristige Prognose
prehľad obyvateľstvaVolkszählung
vyhľadávanie informáciíAbruf von Information
Poverenie a dohľadBetrauung und Kontrolle
Južný ľadový oceánSüdpolarmeer
Severný ľadový oceánNordpolarmeer
Povolenie vymáhania pohľadávokAnordnung von Einziehungen
výhľadové technologické štúdietechnologische Zukunftsforschung
hľadanie kvalifikovaného personáluAbwerben von Arbeitskräften
Zloženie Rady pre dohľadZusammensetzung des Aufsichtsgremiums
Rokovací poriadok Rady pre dohľadVerfahrensordnung des Aufsichtsgremiums
Platba ročných poplatkov za dohľadZahlung der Jahresaufsichtsgebühren
Spoločný colný sadzobník a dohľadGemeinsamer Zolltarif und Überwachung
Úplné vrátenie nákladov na dohľadVollständige Abgeltung der Aufsichtskosten
Ak ÁNO: vysvetlite, ako prebieha dohľadFalls JA: Erklärung, wie die Beaufsichtigung erfolgt
Kódex správania členov Rady pre dohľadVerhaltenskodex für die Mitglieder des Aufsichtsgremiums
výhľad senzora k iskrámSicht des Sensors zum Funken
prehľad na základe vzorkyStichprobenuntersuchung
vzhľadom na nové lietadlo:bezüglich neuer Luftfahrzeuge:
vzhľadom na používané lietadlo:bezüglich gebrauchter Luftfahrzeuge:
uchovanie a vyhľadávanie informáciídokumentarische Datenverarbeitung
Pohľadávky voči prepojeným podnikom.Forderungen gegen verbundene Unternehmen.
Tlačené pohľadnice, tiež ilustrovanéBedruckte Postkarten, auch illustriert