"vingård" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
vingårdRebfläche

Beispieltexte mit "vingård"

Det löpande arbetet på en vingård.laufende Bewirtschaftung einer Rebfläche;

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Omstrukturering och omställning av vingårdarUmstrukturierung und Umstellung von Rebflächen
Areal där vingårdarna bidrar till bevarandet av miljön.Flächen, auf denen Reben zur Erhaltung der Umwelt beitragen;