"världsmarknadspris" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

världsmarknadsprisWeltmarktpreis

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomullzur Festsetzung des Weltmarktpreises für nicht entkörnte Baumwolle
Under undersökningsperioden var dessa priser omkring 15 % lägre än världsmarknadspriserna.Diese Preise lagen im UZ um rund 15 % unter den Weltmarktpreisen.
Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas på nedan angiven nivå.In Anwendung vorgenannter Kriterien wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle in nachstehender Höhe festgesetzt —