"transportstatistik" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
transportstatistikVerkehrsstatistik

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Antal fordonskilometer med personbilar, Mkm (källa: transportstatistik)Anzahl der Pkw-Kilometer (Quelle: Verkehrsstatistiken).
Antal fordonskilometer för alla dieseldrivna personbilar med tillstånd att använda vägar som är öppna för offentlig trafik (källa: transportstatistik).Gesamtkilometerleistung von Personenkraftwagen mit Dieselmotor, die für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind (Quelle: Verkehrsstatistiken).