"transportdokument" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
transportdokumentTransportdokument

Beispieltexte mit "transportdokument"

fraktsedel eller annat transportdokument.Frachtbrief oder anderes Transportdokument.
Ett genomgående transportdokument som utfärdats i ursprungslandet och omfattar transporten via transitländerna.einen einzigen im Ursprungsland ausgestellten Frachtbrief, mit dem die Beförderung durch die Transitländer erfolgt ist,

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Transportdokumentet, som ska vara utfärdat i licensinnehavarens namn för de berörda djuren.dem auf den Lizenzinhaber ausgestellten Frachtbrief für die betreffenden Tiere;
Transportdokumentet, som skall vara utfärdat i licensinnehavarens namn för de berörda djuren.dem auf den Lizenzinhaber ausgestellten Frachtbrief für die betreffenden Tiere,
En kopia av transportdokumentet.Kopie des Beförderungspapiers;
Typ: Transportdokumentation för UN 1965.Betrifft: Beförderungsdokumente für UN 1965.
Fraktsedeln för sjö- eller lufttransport eller det multimodala transportdokumentet.Seekonnossement oder Luftfrachtbrief oder multimodales Frachtpapier,
I den förklarande anmärkningen till uppgiften ”Transportdokumentnummer” ska fjärde stycket utgå.In der Erläuterung zum Datenelement „Nummer des Frachtpapiers“ wird der vierte Absatz gestrichen.
Uppgifter om överenskommelsen mellan de ansvariga organen i de berörda medlemsstaterna skall antecknas på växtskyddstransportdokumentet.Die Vereinbarung der jeweils zuständigen amtlichen Stellen der betreffenden Mitgliedstaaten wird im phytosanitären Transportdokument erfasst.