"träd" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
trädBaum

Beispieltexte mit "träd"

Färrre än 1000 träd per hektarWeniger als 1000 Bäume pro Hektar
Mellan 600 och 1199 träd per hektarVon 600 bis 1199 Bäume pro Hektar
Levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt, del XIII.lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels, Teil XIII;
Plantskolor, lager och transportområden kopplade till avverkning, träd och vedartade växter till biobränslen ingår också.Ferner sind Forstbaumschulen, Lager- und Transportflächen, die der Holzernte sowie Bäumen und Gehölzen für Biokraftstoffe dienen, einbezogen.
Isolerade träd eller en enda rad nötträd planterad längs med vägar eller andra grödor skall inte anses vara en fruktodling.Einzelstehende Bäume oder eine einzelne Reihe von Schalenobstbäumen entlang von Straßen oder anderen Kulturen gelten nicht als Obstanlage.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

handelsträdgårdsodlingGemüsebau
sammanträdesdokumentSitzungsdokument
marknadstillträdeMarktzugang
trädgårdsodlingGartenbau
lagöverträdelsestrafbare Handlung
rättens företrädeVorrang des Rechts
offentligt sammanträdeöffentliche Anhörung
administrativ överträdelseVerwaltungsvergehen
överträdelseförfarande (EU)Vertragsverletzungsverfahren (EU)
oavsiktlig regelöverträdelsefahrlässige Straftat
trädgårdsärt, grönärt, kikärtGemüseerbse, Grüne Erbse, Kichererbse
tillträde till provZulassung zur Prüfung
Godkännande och ikraftträdandeAnnahme und Inkrafttreten
Tillämpning och ikraftträdandeAnwendung und Inkrafttreten
omställning till trädgårdsodlingUmstellung auf Gartenbau
röstning genom ställföreträdareStimmabgabe durch Vertreter
Träda för vilken inga bidrag gesSchwarzbrache, für die keine Beihilfe gewährt wird
Trädnötter (skalade eller oskalade)Nüsse (mit oder ohne Schale)
Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bönor etc.)Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris)
Träda för vilken bidrag utgår och där marken inte utnyttjas ekonomisktSchwarzbrache (einschließlich Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt und nicht wirtschaftlich genutzt wird
Träda för vilken bidrag ges och som inte ger någon ekonomisk avkastningSchwarzbrache, für die Beihilfen gezahlt werden und die nicht wirtschaftlich genutzt wird
Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyldSalate (Lactuca sativa) und Chicorée (Cichorium-Arten), frisch oder gekühlt
Trädplanteringar (massavedsproduktion) och trä till biomassa tillhör också denna klass.Zu dieser Klasse zählen auch Baumpflanzungen (Faserholzerzeugung) und zur Biomasseerzeugung verwendete Waldflächen.
Persiko-, nektarin- och aprikosträdPfirsich-, Nektarinen und Aprikosen-/Marillenbäume
Apelsin-, småcitrus- och citronträdApfelsinen-/Orangenbäume, Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten und Zitronenbäume
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet extrakt av teträdzur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Teebaumextrakt
biträdande av ett avtalAbkommensbeitritt
tillträde för andra experter,Zulassung weiterer Experten,
Företrädare i tekniska frågorAnsprechpartner für technische Fragen
Företrädare i rättsliga frågor:Ansprechpartner für Verwaltungsfragen
ikraftträdandet av detta protokoll,das Inkrafttreten dieses Protokolls;
Tidigare högre biträdande polischef.Ehemaliger Hauptstellvertreter des Polizeikommissars.
En företrädare för arbetsgivarorganisationerna.ein Vertreter der Arbeitgeberverbände.