"torka" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

torkaDürre

Beispieltexte mit "torka"

Därefter avlägsnas bomullstrasan och reflexanordningen får torka.Dann wird das Baumwolltuch entfernt, und man lässt den Rückstrahler trocknen.
Denna förordning bör omfatta produkter som utformats för att torka tvätt i hushåll.Diese Verordnung sollte Erzeugnisse erfassen, die zum Trocknen von Wäsche in Haushalten konzipiert sind.
Rumänien har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av torka och skogsbränder.Rumänien hat wegen Dürre und Waldbränden einen Antrag auf Inanspruchnahme des Fonds gestellt.
Andra områden för ökade synergier är vattenbrist och torka samt hanteringen av översvämningsrisker.Weitere Gebiete für verstärkte Synergien sind Wasserknappheit und Trockenheiten sowie der Umgang mit Hochwasserrisiken.
Ta bort vätskan från filtret genom sugfiltrering, torka degeln med innehåll, låt den svalna och väg den.Die Restflüssigkeit wird unter Absaugen entfernt, Tiegel und Rückstand werden getrocknet, abgekühlt und gewogen.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

adsorptionstorkareAdsorptionstrockner
torkad produktgedörrtes Lebensmittel
frystorkad produktgefriergetrocknetes Lebensmittel
Det sprejtorkas sedan.Es wird anschließend sprühgetrocknet.
Vetegluten, även torkat:Kleber von Weizen, auch getrocknet:
Andra torkade baljväxtfrön:Andere getrocknete Hülsenfrüchte:
Torkat foder, del IV.Trockenfutter, Teil IV;
Torkade, varken krossade eller maldagetrocknet, weder gemahlen noch sonst zerkleinert
Torkade bananer, andra än mjölbananerBananen, getrocknet, ohne Mehlbananen
Torkat, inom ramen för femte tilläggetgetrocknet, im Rahmen der 5. Ergänzung
Torkat äggalbumin, lämpligt som livsmedelEieralbumin, getrocknet, genießbar
torkade, spritade baljväxtfrön (nr 0713),getrocknete ausgelöste Hülsenfrüchte (Position 0713);
Torkat mjölkalbumin, lämpligt som livsmedelMolkenproteine (Lactalbumin), getrocknet, genießbar
Fågelägg, utan skal, torkadeVogeleier, nicht in der Schale, getrocknet
Apelsiner (färska eller torkade)Orangen (frisch oder getrocknet)
Kakaobönor (jästa eller torkade)Kakaobohnen (fermentiert oder getrocknet)
Citrusfrukter, färska eller torkadeZitrusfrüchte, frisch oder getrocknet:
Vindrutetorkare fram helt stillaståendeVollständiges Anhalten des Frontscheibenwischers
Blandningar innehållande torkade bananerMischungen von getrockneten Früchten mit Bananen
Mikroniserat mjöl av torkad johannesbrödsfruktJohannisbrotschrot, getrocknet und mikronisiert