"tillsynsorgan" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
tillsynsorganKontrollorgan

Beispieltexte mit "tillsynsorgan"

Har granskats, suspenderats eller sanktionerats av ett tillsynsorgan.von einer Aufsichtsbehörde untersucht, zur Aussetzung seiner/ihrer Tätigkeiten verpflichtet oder sanktioniert wurde;
Inrätta de nödvändiga institutionella strukturerna, nämligen om systemansvarig för överföringssystemen, en marknadsplatsoperatör och ett tillsynsorgan för energisektorn.Aufbau der dazu erforderlichen institutionellen Strukturen: Übertragungsnetzbetreiber, Versorgungsgesellschaft und Energieaufsichtsbehörde.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Vidta konkreta åtgärder för att garantera att tillsynsorganen för medierna är oberoende.Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Medienregulierungsstellen.
Vägrade i september 2012 att släppa in ledamöter från oberoende medier i tillsynsorganet.Im September 2012 lehnte er es ab, Vertreter der unabhängigen Medien in den Kontrollrat aufzunehmen.
Namn på och adress till tillsynsorganet och till det behöriga prövningsorganet och i tillämpliga fall det organ som ansvarar för medling.Name und Anschrift der Aufsichtsstelle und der für Nachprüfungen und gegebenenfalls für Mediationsverfahren zuständigen Stelle.
Utnämndes till chef för den centrala valkommissionen under presidentvalskampanjen 2010. Förste biträdande ordförande för tillsynsorganet för övervakning av att förfaranden och regler för valkampanjer följs i medierna.Im Präsidentschaftswahlkampf 2010 wurde er zum Leiter des zentralen Wahlausschusses ernannt.