"tillbehör" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
tillbehörZubehör

Beispieltexte mit "tillbehör"

Klassificering av tillbehör.Klassifikation von Zubehör.
Tillbehör till kläder, av läder eller konstläder, utom sporthandskarBekleidungszubehör aus Leder oder rekonstituiertem Leder, außer Sporthandschuhen
Tillbehör till kläder och delar till tillbehören, av trikå (ej handskar, vantar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor, m.m.)Bekleidungszubehör und Teile davon (ohne Handschuhe, Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier) aus Gewirken oder Gestricken
Motorns utrustning och tillbehör.Motorausrüstung und Nebenaggregate.
Klassificering av termiska tillbehör.Klassifikation von Zubehör für Wärmenetze.
Invalidfordon, utom delar och tillbehörRollstühle und andere Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte
Domänspecifik klassificering av tillbehör.Bereichsspezifische Klassifikation von Zubehör.
Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehörHerstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g.
Dockor föreställande människor och delar och tillbehörPuppen, nur Nachbildungen von Menschen darstellend, einschließlich Teile davon und Zubehör
Typ av tillbehör i enlighet med Inspires typklassificering av tillbehör.Art des Zubehörteils nach der INSPIRE-Zubehörtypenklassifikation.
Delar och tillbehör till datorerTeile und Zubehör für automatische Datenverarbeitungsmaschinen
Delar och tillbehör till musikinstrumentTeile und Zubehör für Musikinstrumente
Delar och tillbehör till elektricitetsmätareTeile und Zubehör für Elektrizitätsversorgungs- und -erzeugungszähler
Delar och tillbehör till fotografisk utrustningTeile und Zubehör für fotografische Geräte
Delar och tillbehör till fotokopieringsapparaterTeile und Zubehör für Fotokopierapparate
Kläder och tillbehör till kläder, av mjukgummiBekleidung und Bekleidungszubehör, aus vulkanisiertem Weichkautschuk
Optiska fiberkablar och tillbehör konstruerade för undervattensbruk.Lichtwellenleiterkabel und Zubehör, entwickelt für Unterwasserbetrieb;

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Vattentillbehörstyp (WaterAppurtenanceTypeValue)Zubehör für Wassernetze (WaterAppurtenanceTypeValue)
Klassificering av eltillbehör.Klassifikation von Zubehör für Stromnetze.
Klassificering av vattentillbehör.Klassifikation von Zubehör für Wassernetze.
Klassificering av avloppstillbehör.Klassifikation von Zubehör für Kanalisationsnetze.
Termisk tillbehörstyp (ThermalAppurtenanceTypeValue)Zubehör für Wärmenetze (ThermalAppurtenanceTypeValue)
Tillbehörstyp för olja, gas och kemikalier (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue)Zubehör für Öl-, Gas- und Chemikalien-Netze (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue)
Tillbehörstyp för olja, gas och kemikalier (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue): Klassificering av tillbehör för olja, gas och kemikalier, i enlighet med avsnitt 0.Zubehör für Öl-, Gas- und Chemikalien-Netze (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue): Klassifikation von Zubehör für Öl-, Gas- und Chemikalien-Netze gemäß Abschnitt 6.4.2.1.
Rör och andra varor av cement, betong eller konststen, samt tillbehörRohre und andere Erzeugnisse aus Zement, Beton oder Kunststein, einschließlich Zubehör
Halsband, armband och andra artiklar bestående enbart av naturliga ädelstenar eller halvädelstenar, uppträdda men utan knäppen eller andra tillbehörHalsketten, Armbänder und andere Waren, ausschließlich aus natürlichen Edelsteinen oder Schmucksteinen, nur aufgereiht, ohne Verschlüsse oder anderes Zubehör
Hjul samt delar och tillbehör till hjulRäder sowie Teile davon und Zubehör
Hjul samt delar och tillbehör till hjulRäder sowie Teile davon und Zubehör dafür
Diverse andra delar och tillbehör till motorfordonAndere Teile und Zubehör, a. n. g., für Kraftfahrzeuge
Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikåAnderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken
Delar och tillbehör till skrivmaskiner och räknemaskinerTeile und Zubehör von Schreibmaschinen und Rechenmaschinen
Delar och tillbehör för dockor föreställande människorTeile und Zubehör für Puppen (einschließlich Bekleidung und Bekleidungszubehör, Schuhen und Kopfbedeckungen), ausschließlich Menschen darstellend
Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705