"teknik" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

teknikTechnik
teknikTechnologie

Beispieltexte mit "teknik"

ny teknikneue Technologie
ren tekniksaubere Technologie
mjuk tekniksanfte Technologie
strategisk teknikTechnologie mit doppeltem Verwendungszweck
traditionell teknikherkömmliche Technologie
val av teknikWahl einer Technologie
Teknik för framtidens fabrikerTechnologien für Fabriken der Zukunft
Teknik för behandling av råmalm.Verfahren zur Aufbereitung von Rohfördergut.
Teknik som använder larm och/eller övervakningskameror.technische Mittel unter Verwendung von Alarmanlagen und/oder Videoüberwachung;
teknik och metoder för luftfartsskydd som är av relevans för valideringsförfarandet,für den Validierungsprozess relevante Sicherheitstechnologien und –verfahren;
Teknik som möjliggör energieffektiva system och energieffektiva byggnader med låg miljöpåverkanTechnologien für energieeffiziente Systeme und energieeffiziente und umweltverträgliche Gebäude
Ny kunskap och teknikNeue Erkenntnisse und neue Technologien
Framtida och ny teknikKünftige und neu entstehende Technologien (FET)
Pilotprojekt som rör ny teknikPilotvorhaben für den Einsatz neuer Technologien
arbetslöshet på grund av ny tekniktechnologisch bedingte Arbeitslosigkeit
Specifikationer för datainväxling och teknikDatenaustausch- und technische Spezifikationen
Europeiska institutet för innovation och teknikEuropäisches Innovations- und Technologieinstitut
Exportgarantier och försäkringar för miljövänlig teknikAusfuhrbürgschaften und -versicherungen für Umwelttechnik
Se BAT 10, teknik b.Siehe BVT 10, Technik b.
Se också BAT 45, teknik b).Siehe auch BVT 45, Maßnahme/Technik b).
Utveckling och överföring av teknik och metoder.Entwicklung und Transfer von Technologien und Methoden,
Innovativ teknik eller grupp innovativa tekniker (kod)Code für innovative Technologien oder für Gruppe innovativer Technologien
mjukvara, hårdvara, infrastrukturer, teknik och tjänster.Software, Hardware, Infrastrukturen, Technologien und Dienstleistungen;
principer, förfaranden och teknik för verksamhetskontroll,die Grundsätze, Verfahren und Techniken für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften,
Europeiska institutet för innovation och teknik – FörvaltningEuropäisches Innovations- und Technologieinstitut — Lenkungsstruktur

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

framdrivningsteknikAntriebstechnik
ByggnadsteknikGebäudetechnik
KommunikationsteknikKommunikationstechnologie
TransportteknikFördertechnik
GjutteknikDruckgusstechnik
digital teknikdigitale Technologie
föråldrad teknikveraltete Technologie
Solteknik / FotocellteknikSolartechnik/Photovoltaik
Streckkodsteknik / TryckteknikBarcode-/ Beschriftungstechnik
Uppvärmningsteknik / VärmeteknikHeiz-/ Wärmetechnik
Framdrivningsteknik - LinjärteknikAntriebstechnik - Lineartechnik
Brandskyddsteknik / SäkerhetsteknikBrandschutz / Sicherheitstechnik
Datorteknik och it-nätverkComputersysteme und IT-Netzwerke
Fordonsteknik / IndustriteknkKfz-/Industrietechnik
Fästteknik / MonteringssystemBefestigungstechnik / Montagesysteme
Inflygningsteknik – flygplanBeim Endanflug zu verwendende Flugtechnik — Flugzeuge
Tillförselteknik och automationZuführtechnik und Automation
Tekniken med förväntat nuvärdeTechnik des erwarteten Barwerts
Tekniken med justerad diskonteringssatsTechnik zur Anpassung von Abzinsungssätzen
Teknikers ekonomiska effekter och sidoeffekterWirtschaftliche Aspekte und medienübergreifende Effekte durch bestimmte Maßnahmen/Techniken
Tekniker och instrument för elektronisk och gemensam upphandlingMethoden und Instrumente für die elektronische Auftragsvergabe und für Sammelbeschaffungen
Tekniken för s.k. enstegs pack-cementation av massiva luftfolier omfattas inte av kategori 2.Kategorie 2 erfasst nicht die "Technologie" für das Pack-Beschichten im Einzelschrittverfahren von massiven Turbinenschaufelblättern.
Tekniken för hydraulisk spräckning medför särskilda utmaningar, i synnerhet för hälsa och miljö.Die Technik des Hydrofracking birgt gewisse Probleme, die insbesondere die Gesundheit und die Umwelt betreffen.
Tekniken och kreativ formgivning kan ge ett viktigt bidrag vid de eventuella insatser som detta kräver.Technik und kreatives Design können zu möglichen Abwehrreaktionen einen bedeutenden Beitrag leisten.
Särskilt mål för bioteknikEinzelziel für Biotechnologie
Särskilt mål för nanoteknikEinzelziel für Nanotechnologien
Stansningsteknik / omformnings- och fogteknikStanz-, Umform- und Fügetechnik
Monterings-, sorterings- och tillförselteknikMontage-, Sortier- und Zuführtechnik
Innovativ och konkurrenskraftig plattformsteknikInnovative und wettbewerbsfähige Plattformtechnologien
Kontrollverksamhet, kontrollmetoder och kontrollteknikKontrolltätigkeiten, -methoden und -techniken
Profilsystem, skyddsutrustning och automatiseringsteknikProfilsysteme, Schutzeinrichtungen und Automatisierungstechnik
Nya tekniker och innovationNeue Technologien und Innovation
robotteknik och smarta miljöer.Robotik und intelligente Räume;
nuvärdestekniker (se punkterna B12–B30),Barwerttechniken (siehe Paragraphen B12–B30);
Informations- och kommunikationsteknik (IKT)Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
Att utveckla nanoteknikens samhällsdimensionEntwicklung der gesellschaftlichen Dimension der Nanotechnologie
Processoptimering och förbättrad bränningsteknik.Prozessoptimierung und verbesserte Feuerungstechnik
Bioteknikbaserade industriprodukter och industriprocesserBiotechnologische Industrieprodukte und -prozesse