"sport" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch

sportSport

Beispieltexte mit "sport"

professionell sportBerufssport
Rekreation, kultur och sportKultur, Sport und Unterhaltung
Upp till 8 veckor före sport – Upp till 4 veckor efter sportBis zu 8 Wochen vor sportlicher Anstrengung — bis zu vier Wochen nach sportlicher Anstrengung
Skodon med överdelar av textilmaterial, utom skodon för sport eller idrottSchuhe mit Oberteil aus Spinnstoffen (ohne Sportschuhe)
Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och (rull-)skridskokängorAndere Sportschuhe (ohne Skischuhe, Schlittschuhe und Rollschuhe)
Annan utrustning för sport och utomhusspel, inte nämnd eller inbegripen någon annanstansAndere Geräte und Ausrüstungsgegenstände für andere Sportarten oder Freiluftspiele, a.n.g.
Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, träningsskor o.d.Sportschuhe; Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, Trainingsschuhe und ähnliche Schuhe
Andra artiklar och annan utrustning för sport eller utomhusspel; simbassänger och plaskdammarSpezialsporthandschuhe; Ball- und Freiluftsportgeräte, a.n.g.; Schwimm- und Planschbecken
Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och med överdelar av textilmaterial, undantaget för sport eller innebrukSchuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder Leder und Oberteil aus Spinnstoffen (ohne Pantoffeln und andere Hausschuhe, Sportschuhe)
Skodon med överdelar av läder, utom skodon för sport eller idrott, skodon med tåhätteförstärkning av metall och diverse specialskodonSchuhe mit Oberteil aus Leder, ohne Sportschuhe, Schuhe mit einem Metallschutz in der Vorderkappe und andere Schuhe, a.n.g.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

transportTransport
transportmedelTransportmittel
TransportteknikFördertechnik
transportbandetFörderband
transporträttTransportrecht
kollektiv transportMassenbeförderung
kombinerad transportkombinierter Transport
individuell transportIndividualverkehr
internationell transportgrenzüberschreitender Transport
interkontinental transportinterkontinentaler Transport
gemensam transportpolitikgemeinsame Transportpolitik
intelligent transportsystemintelligentes Verkehrssystem
För lufttransportinfrastruktur:für die Luftverkehrsinfrastruktur:
För vägtransportinfrastruktur:für die Straßenverkehrsinfrastruktur:
Europeiska TransportministerkonferensenEuropäische Konferenz der Verkehrsminister
Sporthandskar av läderSporthandschuhe aus Leder
flod- och kanalbåtstransportBinnenschifffahrt
transport inom EUInnergemeinschaftlichen Transport
transport under tullkontrollBeförderung unter Zollverschluss
Transportsättet och transportvägen.Transportart und –strecke;
Dokumentation av transportmerkostnaderNachweis von Beförderungsmehrkosten
Tillämpning på sjötransportverksamhetenAnwendung auf Seeverkehrstätigkeiten
Sportutrustning med elektriska eller elektroniska komponenterSportausrüstung mit elektrischen oder elektronischen Bauteilen
Sportskor, med yttersula av gummi eller plast och med överdelar av textilmaterial (inkl. tennisskor, basketskor, gymnastikskor och andra slags träningsskor)Sportschuhe; Tennis-, Basketball-, Turn-, Trainings- und ähnliche Schuhe, mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus Spinnstoffen
Andra motorfordon för persontransportPersonenkraftwagen und Wohnmobile, a. n. g.
Hyra av transportmedel för godstransportVermietung von Beförderungsmitteln für die Güterbeförderung
Inköp av transportmedel för godstransportErwerb eines Fahrzeugs zur Güterbeförderung
Bränsle för transportmedel för godstransportKraftstoff für Fahrzeuge zur Güterbeförderung
Ytterligare krav för kommersiell flygtransportZusätzliche Anforderungen für den gewerblichen Luftverkehrsbetrieb
Andra släpfordon och påhängsvagnar för godstransportAndere Anhänger zum Befördern von Gütern
Garage- eller parkeringsavgifter för transportmedel för passagerartransportEin- oder Abstellen eines Fahrzeugs zur Personenbeförderung
transport av farligt godsBeförderung gefährlicher Güter
transport för egen räkningWerkverkehr
transport på inre vattenvägBinnenschiffsverkehr
av … (transportörens namn)von … (Beförderer)
transport för annans räkninggewerblicher Verkehr
En kopia av transportdokumentet.Kopie des Beförderungspapiers;
Transport av oförpackade vinprodukterBeförderung nicht abgefüllter Weinbauerzeugnisse