"självhushållsjordbruk" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

självhushållsjordbrukSubsistenzbetrieb

Beispieltexte mit "självhushållsjordbruk"

Jordbruksföretag som delvis är självhushållsjordbruk och som håller på att omstrukturerasSemi-Subsistenzbetriebe im Umstrukturierungsprozess