"satellitnavigering" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
satellitnavigeringSatellitennavigation

Beispieltexte mit "satellitnavigering"

Satellitnavigering är en komplex och föränderlig teknik.Die Satellitennavigation ist eine komplexe und sich ständig weiterentwickelnde Technologie.
Europeiska system och program för satellitnavigeringDie europäischen Satellitennavigationssysteme und -programme
Genom avtalet får Schweiz delta i de europeiska programmen för satellitnavigering.Durch das Abkommen wird die Teilnahme der Schweiz an den europäischen Satellitennavigationsprogrammen ermöglicht.
Att utveckla användningen av satellitnavigering medför enorma fördelar för ekonomin, samhället och miljön.Der Ausbau der Nutzung der Satellitennavigation bringt der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Umwelt größten Nutzen.
Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS) och särskilt utformade komponenter för denna.Ausrüstung zum Stören von weltweiten Satelliten-Navigationssystemen (GNSS) und besonders konstruierte Bestandteile hierfür,
Medlemsstaterna får använda fjärranalys och det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) som hjälpmedel för kontroller på plats av jordbruksskiften.Die Mitgliedstaaten können die Vor-Ort-Kontrollen der landwirtschaftlichen Parzellen mittels Fernerkundung und globalem Satellitennavigationssystem (GNSS) durchführen.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

bearbetandet av marknaderna för satellitnavigering,die Vorbereitung der Satellitennavigationsmärkte,
informationssamhället, inbegripet främjande av globala system för satellitnavigering,Informationsgesellschaft einschließlich der Förderung globaler Satelliten-Navigationssysteme;