"säl" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

sälRobbe

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

försäljningskontorVerkaufskontor
försäljningsagentAlleinvertreter
ensamåterförsäljaravtalAlleinvertrieb
försäljningsställeVerkaufsstelle
försäljningsprisVerkaufspreis
säljfrämjande åtgärderAbsatzförderung
hemligt sällskapGeheimbund
tullfri försäljningabgabenfreier Verkauf
rabatterad försäljningVerkauf mit Preisnachlass
förlustbringande försäljningVerlustverkauf
Se Total försäljning.Siehe Verkäufe insgesamt.
foder till sällskapsdjurNahrung für Kleinhaustiere
Högsta antal sällskapsdjurHöchstzahl der Heimtiere
tillskottsfoder för sällskapsdjurErgänzungsfuttermittel für Heimtiere
Immateriella tillgångar, säljbaraImmaterielle Vermögenswerte, handelbar
säkringsinstrumentet förfaller eller säljs, avvecklas eller inlöses.das Sicherungsinstrument ausläuft oder veräußert, beendet oder ausgeübt wird.
Säljoptionen får utnyttjas fritt av förvaltningsbolaget på lösendagen.die Verkaufsoption kann von der Verwaltungsgesellschaft zum Ausübungszeitpunkt uneingeschränkt ausgeübt werden;
sända sällskapsdjuret tillbaka till det land eller territorium det avsändes från,das Heimtier in das Herkunftsland oder -gebiet zurückzusenden,
Säkerställande av att försäljningen av utsläppsrätter förbjuds vid oegentligheterSicherstellung, dass der Verkauf von Emissionszertifikaten bei Unregelmäßigkeiten untersagt wird
Säljfrämjande åtgärder för produkterna, oavsett om de är färska eller bearbetade.die Förderung des Absatzes der Erzeugnisse in frischer oder verarbeiteter Form,
Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandraSeltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert
Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra:Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert:
speciella och sällsynta metallerSpezialmetalle und seltene Metalle
Försäljningsvillkor, med uppgift omBeschreibung der Verkaufsbedingungen, einschließlich
Immateriella tillgångar – säljbaraImmaterielle Vermögenswerte — handelbar
Exportförsäljning till Förenta staternaAusfuhrverkäufe in die USA
Genomsnittliga försäljningspriser per tonDurchschnittliche Verkaufspreise je Tonne
Företagsintern förbrukning och försäljningEigenverbrauch und Eigenverbrauchsverkäufe
Exportförsäljning till andra bestämmelseorterAusfuhrverkäufe in andere Länder